ကရင္နီ ဒုကၡသည္ ၆၀ နီးပါး၊ ျပည္တြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္။

သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ရက္။
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မယ္ေဆာင္ေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ရွိေသာ ဘန္႕မိုင္နန္းဆြယ္ အမွတ္ ၁ ကရင္နီ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ၅၉ ဦး ကို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး UNHCR ၏ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ပိုင္းက နယ္စပ္ဂိတ္တခုျဖစ္သည့္ BP 13 မွတဆင့္ ျပန္ပို႕ခဲ့သည္။

ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း “ဆႏၵအေလွ်ာက္ ဌာေနျပန္သြားေရး အက်ိဳးေဆာင္ဗဟိုဌာန- VRC” အစီအစဥ္ျဖင့္ UNHCR မွ စာရင္းေကာက္ခံခဲ့ၿပီး မိမိေနရပ္ျပန္လိုသူ အိမ္ေထာင္စု ၁၅ စုတြင္ ကေလးငယ္ ၂၁ ေယာက္ ႏွင့္ လူႀကီး ၃၈ ေယာက္ ပါ၀င္သည့္ ဒုကၡသည္ ၅၉ ဦး ကို မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္မွတဆင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႕ပို႕ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ မိမိေနရပ္အသီးသီးသို႕ ပို႕ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ပို႕သည့္အစီအစဥ္တြင္ ထိုင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ UNHCR ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ား အဖြဲ႔ IOM မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအပါအ၀င္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္သည့္ ျမန္မာေကာင္စစ္၀န္ရံုးမွ ေကာင္စစ္၀န္ ဦးသိန္းတင္ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္လုိက္ပါ ပို႕ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မယ္စဲ့ၿမိဳ႕တြင္ ကယားျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ အပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လာေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ ဖားေဆာင္းေဒသခံ ေခးစီ ဆိုသူကေတာ့ “ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ ေၾကာက္စိတ္မရွိသလို မိမိေမြးရပ္ေျမကိုပဲ ျပန္မွာျဖစ္တယ္၊ ကိုယ့္ေဒသမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးပဲ ျပန္လုပ္ကိုင္စားေသာက္မယ္၊” ဟု ေျပာဆိုသည္။

မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လာၾကသည့္ ဒုကၡသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံႀကိဳ ဆိုျခင္း အခမ္းအနားကို ကယားျပည္နယ္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကို UNHCR အဖြဲ႕မွ လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၉၃၀၀ ဘတ္ ႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ ၇၅၀၀ ဘတ္ အပါအ၀င္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အလားတူ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀ ရက္၌လည္း ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ၁၃၃ ဦး ကို ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ အမွတ္ ၁ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေက်ာက္လံုႀကီး စခန္းသို႕ ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ခဲ့သည္။

နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွတဆင့္ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ားကို တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဒုကၡသည္ ၅၇၅ ဦး ကို ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီဂိတ္ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ မယ္စဲ့ဂိတ္မ်ားမွ တဆင့္ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း UNHCR မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကရင္နီ ဒုကၡသည္ေတြဟာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ နဲ႕ အျပင္းအထန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မွဳမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္နယ္စပ္ေဒသရွိ ဘန္႕မိုင္နန္းဆြယ္၊ ဘန္႕မယ့္ဆုလင္း၊ ဘန္႕မယ့္လမားလံု ႏွင့္ ဘန္႕မယ့္လအူး ေဒသေတြကို ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိခိုလံုခဲ့ၾကၿပီး တတိယႏိုင္ငံေတြကို ထြက္ခြာသြားသူမ်ားလည္းရွိသည္။

ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး UNHCR တို႕ ပူးေပါင္း၍ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ “ဆႏၵအေလွ်ာက္ ဌာေနျပန္သြားေရး အက်ိဳးေဆာင္ဗဟိုဌာန- VRC” ရံုးခန္းမ်ား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္စတင္ ဖြင့္လွစ္ကာ  စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ အုန္းျဖန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဒုကၡသည္ မိသားစု ၁၉ စုအား ပထမဆံုးအသုတ္အေနျဖစ္ ေနရပ္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစီအစဥ္တြင္ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္း ၅ ခုျဖစ္သည့္ မယ္လ၊ အုန္းဖ်န္၊ ႏို႔ဖိုး၊ ဘန္႔တုန္႔ယန္းႏွင့္ ဘန္႔မိုင္နန္းဆြယ္ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္ ၉၃ ဦးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသမွတဆင့္ ေဒသအသီးသီးသို႕ ျပန္ပို႕ခဲ့သည္။