တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရး ေကာ္မတီ CSSU အဖြဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း က်င္းပ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ေမလ ၄ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တိုုင္းရင္းသားေပါင္းစံုု၏  ညီညြတ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဒီမိုုကေရစီႏိုုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု တည္ေထာင္ ႏိုုင္ေရးအပါအ၀င္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားႏိုုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရး ေကာ္မတီ CSSU အဖြဲ႕ရဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကိုု ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ စတင္က်င္းပေနသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ယေန႕ လက္ရွိအစိုုးရက ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ရဘူးဆိုုၿပီး ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုလုုိက္တာဟာ ဥပေဒလည္း မရွိသလိုု မွားယြင္းတဲ့ လုုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လိုု႕ အစည္းအေ၀း အဖြင့္မိန္႕ခြန္းမွာ ရွမ္းတုုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ SNLD ပါတီ ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး က ေျပာဆိုုခဲ့သည္။

ထိုု႕အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုုပ္ခ်ဴပ္ပံုု အေျခခံ ဥပေဒ အား ျပဳျပင္ဖိုု႕ လိုုအပ္ေနၿပီး မျပဳျပင္ပဲ ဒီအတုုိင္းဆက္လက္ထား ရွိေနမယ္ ဆိုုပါက မိမိတိုု႕ရဲ့ ဘဝ ေတြဟာ ေကာင္းမြန္လာမွာမဟုုတ္ဘူးဟုု  ဦးခြန္ထြန္းဦး မွ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ လာသူမ်ားကိုု ေျပာဆိုုခဲ့သည္။

ဒီအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းတုုိင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္ခ်င္း စုုစည္းညီညြတ္ဖိုု႕လိုုၿပီး တိုုင္းျပည္တိုုးတက္ေရးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးေတြအတြက္ အတူတကြ ၀ိုုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္ တုုိက္တြန္းေျပာဆိုုခဲ့သည္။

၂ ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ယခုုအစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရွိ ဥကၠဌ တာ၀န္ယူထားသည့္ ဦးခြန္ထြန္းဦး ေနရာကိုု ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္သြားရန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း က်င္းပခြင့္မရေသးသည့္ လူမ်ိဳးအလုုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုုိင္ေရး ကိစၥမ်ားကိုု အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ ရွိသည္ဟုု သိရသည္။

ယေန႕ အစည္းအေ၀းကိုု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS၊ ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ SSPP၊ ရွမ္းျပည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ SSJAC၊ ရွမ္းတိုုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္ပါတီ SNDP၊ ရွမ္းတုုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ SNLD မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းလူမွဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရွမ္းလူငယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္(ရွမ္းျပည္)၊ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုုေရးရာအဖြဲ႕(ကခ်င္ျပည္နယ္) က ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ေနၾကသည္။

ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရး ေကာ္မတီ CSSU အဖြဲ႕ကိုု ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုုဘာ ၁၅ ရက္ေန႕က ထိုုင္းျမန္မာနယ္စပ္ တေနရာမွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။