တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္( ျမန္မာဘာသာ ) ၄-၃-၂၀၁၈

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF အဖြဲ႕နဲ႔ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNO အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ကို ညီ ညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လက္ခံဖို႔ UNFC ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ပါဝင္တဲ့ ျပည္ နယ္အဆင့္ JMC အဖြဲ႕ကို မတ္လအတြင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ရွိပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ တုိးခ်ဲ႕စီမံကိန္းေၾကာင့္ သမၺာန္အစီးေရ ၂ဝဝ နီးပါး ဒုကၡေရာက္ေနၾကရပါတယ္။