တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၅ – ၃ – ၂၀၁၉ ။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU အေနနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႔ဆက္ႏိုုင္ဖို႕အတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟို ဌာန NRPC နဲ႕ တပ္မေတာ္က ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုုဖို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႕ ညိႈႏိႈင္းခဲ့ပါတယ္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေၾကာင္းကို မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ သိရွိႏိုင္ဖို႕ ရည္ရြယ္ၿပီး ပင္လံုလက္စြဲစာအုပ္ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔က စုေပါင္း ထုတ္ေ၀လိုက္ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ့ ထိပ္သီးအစည္း အေ၀းကို ေမလမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ဦးေဆာင္မႈပံုစံသစ္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္သြား မယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။