တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၂ – ၃ – ၂၀၁၉ ။

ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ျပည္သူေတြကိုု ဆိုုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ “မ်က္ႏွာမဲႀကီးရဲ႕က်ိန္စာ” မွတ္တမ္းရုုပ္ရွင္ကိုု ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပသခဲ့ပါတယ္။
ထုုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က ျမန္မာဒုုကၡသည္စခန္းတစ္ခုုျဖစ္တဲ့ ႏုုိ႔ဖုုိးဒုုကၡသည္စခန္းမွာ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွာ လူေနအိမ္ ၅ဝ ေက်ာ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ထိခုုိက္မႈေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ျမစ္ႀကီးနားဂ်ာနယ္က အမႈေဆာင္အရာရွိ ၂ ဦးနဲ႔ သတင္းေထာက္ ၁ ဦးကုိ သခင္စစ္ကုမၸဏီက အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မနဲ႔ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ တန္ျပန္တရားစြဲဆုိထားပါတယ္။