မြန္ႏိုုင္ငံေရး ပါတီ ႏွစ္ခု ေပါင္းစည္း

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္။
ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ပါတီျဖစ္သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ (MNP) ႏွင့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) တို႔ အၿပီးသတ္ေပါင္းစည္းၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဘက္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

AMDP ႏွင့္ MNP ပါတီတို႔ အၿပီးသတ္ေပါင္းစည္ရန္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန႔က ႏွစ္ဘက္ပါတီတို႔မွ ထိပ္သီးကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးစီပါသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေပါင္းစည္းေရးကို သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ႏွစ္ပါတီက ေပါင္းစည္းသြားၿပီ။ မွတ္ပံုတင္ မတင္႐ုံသာပဲရွိတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပါတီသစ္အတြက္ CC, CEC (ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ဗဟို အလုုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ) ေတြ အားလံုး ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီးၿပီ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးလည္း သတ္မွတ္ၿပီးသား အားလံုးသေဘာတူ ၿပီးသားဆိုေတာ့ ႏွစ္ပါတီက ေပါင္းစည္းၿပီးသား မွတ္ပံုမတင္ရေသးတာပဲရွိေတာ့တယ္” ဟု ပါတီသစ္၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။

ေပါင္းစည္းၿပီးပါတီအား ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ ဥကၠဌ ႏိုင္တင္ေအာင္၊ ဒု-ဥကၠဌ (၁) ႏိုင္လွေအာင္၊ ဒု-ဥကၠဌ (၂) ႏိုင္ေငြသိန္း၊ ဒု-ဥကၠဌ (၃) ႏိုင္ခ်မ္းတြဲ႕ ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏိုင္လရီတမ၊ (၂) ႏိုင္စံတင္၊ (၃) ႏိုင္စိုးျမင့္ (၄) ႏိုင္သန္းေရႊ (၅) ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ၄၄ ဦး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၀၀ ဦး တို႔ ျဖင့္ တာဝန္ခြဲေဝေပးထားသည္ ဟုု သိရသည္။

ေပါင္းစည္းၿပီးပါတီအတြက္ အမည္ကို ေလာေလာဆယ္တြင္ မသတ္မွတ္ရေသးပဲ ျပည္သူလူထုက အႀကံျပဳလာသည့္ အမည္မ်ားထဲမွ ပါတီအမည္သစ္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္သြားမည္ဟုု ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

“ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ အားလံုးၿပီးျပတ္သြားၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္ ပါတီသစ္အတြက္ တာဝန္ေတြလည္း ခြဲေဝထားၿပီးျဖစ္တယ္၊ ပါတီအမည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိပ္ပိုင္းလူေတြပဲ ဆံုးျဖတ္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အမည္ ၁၀ ခုကို အခ်ိန္တစ္လယူၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ခ်ျပသြားမယ္ ၿမိဳ႕ နယ္အမ်ားစုက ေပးလာတဲ့အမည္ကို အတည္ျပဳသြားမယ္” ဟု ပါတီသစ္၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏိုင္လရီတမက ေျပာသည္။

မြန္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္မွ စတင္ၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ေျပာသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိပဲ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၃ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၃၄ ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ ၄ ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၉ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ပါတီ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းသြားေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)ႏွင့္ မၾကာေသးခင္ကမွ ဖြဲ႔စည္းလိုုက္သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ ရွိသည္။