လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ သူရဲေကာင္းဆု ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ ရရွိ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ထိုုင္းျမန္မာနယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ မဲေဆာက္ၿမိုု႕တြင္ရွိေသာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတည္ေထာင္သူ ျမန္မာနိုုင္ငံသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ ကိုု ႏိုုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္ေသာ AidEx အဖြဲ႕မွ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမွဳဆိုုင္ရာ လူစြမ္းေကာင္းဆုု AidEx Humanitarian Hero Award 2016 ကိုု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္လိုုက္သည္။

ဆုုေပးပြဲအခမ္းအနားကိုု ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုုင္ငံ ဘရတ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုု၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕က AidEx အဖြဲ႕မွေန၍ ဆုုေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပခဲ့တာျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ သည္ ကိုုယ္က်ိဳးမဖက္ ေစတနာႏွင့္ လူထုုအက်ိဳးျပဳလုုပ္ငန္းမ်ားအား စြမ္းစြမ္းတမံ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆုႏွင့္ပတ္သက္၍ စင္ကာပူခရီးစဥ္မွ ထိုုင္းႏုုိင္ငံကိုု ျပန္ေရာက္လာသည့္ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ မွ ယခုုလို ေျပာဆိုုသည္။

အဲ့ဒီဆုုအေနအထားကေတာ့ အခုု လက္ရွိ ႏိုုင္ငံတကာမွာျဖစ္ေနတဲ့ ဒုုကၡသည္ျပသနာ ေတြကိုု လည္း သူတိုု႕ ထပ္ၿပီးေတာ့ မီးေမာင္းထုုိးျပတာျဖစ္သလိုုေပါ့ေနာ္ က်မတိုု႕ အေနနဲ႕လည္း ျမန္မာႏိုုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွာ ဒီ ဒုုကၡသည္ျပသနာ ရွိေနေသးတယ္ဆိုုတာရယ္ ေနာက္ ေတာ့ တခ်ိဳ႕ ဒုုကၡသည္ေတြ အိမ္ျပန္ေရးတိုု႕ ကိစၥေတြကလည္း ဒီလိုု မၿငိမ္သက္မွဳေတြ ရွိေနတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ အခက္အခဲရွိတယ္ဆိုုတဲ့အေၾကာင္းကိုု ဒီ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမွဳ အပိုုင္းမွာေရာ ေနာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ ျဖစ္စဥ္ကိစၥေတြေရာ ဒုုကၡသည္ ျပသနာေတြ ေျဖရွင္းဖိုု႕လိုုအပ္တယ္ဆုုိတာကိုုလည္း က်မတိုု႕ ပိုုၿပီးေတာ့ ဒါ မီးေမာင္းထိုုးျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ သည္ ၁၉၈၈ ဒီမိုုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုုႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုုင္း ထိုုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္ေရာက္ရွိလာသည္။ ၁၉၈၉ ခုုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားေဆးခန္း ဟုု လူသိမ်ားသည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကိုု စတင္တည္ေထာင္ခဲ့၍ နယ္စပ္ေဒသတြင္ရွိေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ားအား က်န္းမာေရး ပညာေရး စသည့္ လူမွဳေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားကိုု လုုပ္ကိုုင္ေနသူ ျဖစ္သည္။

AidEx အဖြဲ႕မွ ေပးအပ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမွဳဆိုုင္ရာ လူစြမ္းေကာင္း ဆုုကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံက ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ကိုု ေနာက္ဆံုုး ဇကာတင္ ၅ ဦးထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုုးဇကာတင္စာရင္းတြင္ အျခားပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေစာ္ကားမွဳအေပၚ ဆန္႕က်င္လွဳပ္ရွားသူ Jaha Dukureh၊ ႏိုုင္ငံတကာ လူထုုအက်ိဳးျပဳ လူမွဳေရး လုုပ္ငန္းထူေထာင္သူ Dr Martin Fisher၊ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ လူထုုအက်ိဳးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ အဖြဲ႕ထူေထာင္သူ Shaima Ai Zarooni တိုု႔ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ သည္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ ဆစ္ဒနီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုု ခ်ီးျမွင့္ခံရၿပီး Ramon Magsaysay ဆုု၊ အာရွဒီမိုုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုု၊ တိုုင္းမ္ မဂၢဇင္း ၏ အာရွ သူရဲေကာင္းဆုု၊ ဆြစ္ဇလန္ ႏွင့္ အေမရိကန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ခ်ီးျမင့္သည့္ Jonathan Mann Award ဆုု မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုုင္ငံတကာမွ ေပးအပ္သည့္ ဆုုေပါင္း ၂၄ ဆုုရရွိခဲ့ၿပီး ယခုုဆုုသည္ ၂၅ ဆုုေျမာက္ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။