အဖြဲ႔၀င္သစ္ တိုုးခ်ဲ႔ပါက ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရပ္ဆိုုင္းမည္ဟု UNFC အား အစိုုးရေျပာ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇြန္လ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ေပါင္းစု တစ္ခုျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီေအ) ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းစဥ္က ပါ၀င္ျခင္း မရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အဖြဲ႔၀င္သစ္အျဖစ္ လက္ခံပါက  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမ်ားကို ရပ္ဆိုုင္းပစ္မည္ဟုု  အစိုးရတာ၀န္ရွိမ်ားက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက  အဲဒါ အစိုးရသေဘာထားပဲ ေဆြးေႏြးစဥ္ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ဦးေရကို အဖြဲ႔ေတြကလြဲလို႔ အဖြဲ႔အသစ္ေတြ က်ေနာ္တို႔ အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ လက္မခံဘူး။ အကယ္၍ ယူအင္န္ အက္ဖ္စီ ျပန္ဖြဲ႔လို႔ အဖြဲ႔အသစ္ေတြ ပါလာရင္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီလည္း က်ေနာ္တို႔ မေဆြးေႏြးေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

အင္န္စီေအ ေဆြးေႏြးစဥ္က ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၁ ဖြဲ႕ကိုသာ လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳမည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌးမွ ေျပာသည္။

အစိုးရကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ ဦး ႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေက်ာ္လင္းဦးတိုု႔ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ၏ ႏိုုင္ငံေရး ဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ (ဒီပီအင္န္) တိုု႔  ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုုမႈတြင္ ဤ သေဘာထားအား အစိုုးရ ကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က ေျပာဆိုုခဲ့သည္။

ယူအင္န္အက္ဖ္စီအဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔၀င္အသစ္ တိုးလာမည္ဆိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္အား ျပန္လည္စတင္ရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေနေၾကာင္း အစိုးရဖက္မွ ၎တို႔၏ သေဘာထားကို လာေရာက္ေျပာဆိုသြားသည္ဟု ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ (ဒီပီအင္န္) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္မွ ေျပာသည္။

“တကယ္လိုု႕မ်ား အဖြဲ႕၀င္သစ္ေတြကိုု က်ေနာ္တိုု႕ လက္ခံမယ္ ျဖစ္လာခဲ့လိုု႕ရွိရင္ ေလာေလာဆယ္ ေဆြး ေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ဒီအဖြဲ႕၀င္သစ္ေတြက ပါခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုုရင္ေတာ့ အခက္အခဲ မရွိေပမယ့္လိုု႕ ပါခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမဟုုတ္ဘူးဆိုုရင္ေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္အသစ္ထဲမွာ ပါ၀င္လာမယ္ဆိုေတာ့ ဒီဟာက ေဆြးေႏြးမွဳ ျဖစ္စဥ္ကိုု ျပန္ၿပီး ေက်ာ့ရမလိုု ျပန္စရမလိုု ျဖစ္ရင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုုင္တယ္ဆိုုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကိုု သူတိုု႕ သေဘာထားကိုု လာေပးတာပါ။ တကယ္လို႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ ပါလာခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရဖက္က ေဆြးေႏြးရတာ သူတို႔ဖက္ကလည္း အရင္က အသိအမွတ္ျပဳ ထားခဲ့တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆိုရင္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲလိုပဲ သေဘာထား မ်ိဳးေတြ လာေပးပါတယ္” ဟု ခူးဦးရယ္က ေျပာသည္။

အစိုုးရဖက္မွ ယေန႕ေျပာဆိုုလာသည့္ သေဘာထားမ်ားအား ယူအင္န္အက္ဖ္စီ၏ ညီလာခံတြင္ လိုုအပ္ပါက ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္သစ္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအား လက္ခံမည္ လက္မခံမည္ကိုု ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ၏  ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံႀကီးတြင္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု ခူးဦးရယ္မွ ဆက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA အပါအ၀င္၊ ဇုုိမီး အဖြဲ႕၊ ကူးကီးအဖြဲ႕မ်ားမွ ညီ ညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(ယူအင္န္အက္ဖ္စီ)၏ အဖြဲ႕၀င္ အသစ္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားရွိသည္ဟု ယူအင္န္အက္ဖ္စီ မွ ေျပာသည္။