ေကအင္န္ယူ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္းေျပာ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အေပၚ KNU Concerned Group အေနျဖင့္  စိုးရိမ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကေန ရလာ တဲ့ ရလာဒ္ေတြကို  ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအားလံုး ပါ၀င္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေသခ်ာစြာ ရယူႏိုင္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ညီလာခံအတြင္း အျပန္အလွန္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားျခင္းမဟုတ္ပဲ အေပၚစီးဖိအားေပးၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အခ်ိဳ႕ အခ်က္မ်ားဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသာ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး က်န္အခ်က္မ်ားမွာလည္း သေဘာတရားဆန္သည့္ ေယဘုယ် အခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လြန္စြာအခက္အခဲရွိေနသည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ လမ္းအား ဖြင့္ေပးေစၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအပါအ၀င္ UPDJC တို႔၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံုးအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအား တိုက္တြန္းထားသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ရသည္ကို KNU Concerned Group မွ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကို သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္မွ အားမီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။

ပထမဆံုုးအေနျဖင့္ ေနာ္စီဖိုုးရာစိန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ တရား၀င္ တက္ေရာက္ေနသည္မွာ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔သာ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစု ပါ၀င္ႏိုုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ အေနအထားတြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ္လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ကိုုယ္စားျပဳမႈအေပၚ စိုုးရိမ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း စတင္ေျပာျပသည္။

ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ – က်မတို႔ က်ေတာ့ ဒီလိုသံုးသပ္တာရွိတယ္။ အခုလုပ္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက ထြက္လာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေပါ့ေလ။ ၃၇ ခ်က္ပါတာရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ၃၇ ခ်က္ကေတာ့ က်မ တို႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒါကေတာ့ မူ အေျခခံမူ သိပ္မပါသေလာက္ျဖစ္တယ္။ အေျခခံမူ သိပ္မပါသေလာက္တဲ့ အေပၚမွာ ဒါကေတာ့ General ပဲ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ထဲမွာ ပါတာလည္းရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာကေတာ့ က်မတို႔ စိုးရိမ္တာကေတာ့ ဒါကို အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ ဒါကို ဆက္ ေဆြးေႏြးလို႔ မရဘူး ဆိုရင္ ဒီေလာက္ပဲဆိုရင္ေတာ့ ဒါကေတာ့ စိုးရိမ္မႈရွိတယ္ ၿပီးေတာ့ ဒါကေတာ့ လက္မွတ္ ထိုး ထားတာကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း အစုအဖြဲ႔ေတြ ကိုယ္စားျပဳ သေဘာရွိ တာေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ အခု ဒီညီလာခံ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ တရား၀င္ တက္ေရာက္တဲ့ ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ နဲ႔ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ ရွိတာကေတာ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ၿပီးထားတဲ့ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ပဲရွိတာေပါ့ ေလ။ တစ္ျခားအဖြဲ႔ကလည္း မပါေသးဘူးေပါ့ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီ အားလံုးကုိယ္စား မဟုတ္ေသး ဘူးလို႔ ဒီလိုပဲ သံုးသပ္မိတယ္ေပါ့ေလ။

ေမး – Peace Process တစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဘာျဖစ္လိုု႔ တိုုက္တြန္းထားတာလဲရွင့္။

ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ – အခုဒီလိုျဖစ္တာကေတာ့ တကယ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တစ္ခုလံုးအတိုင္းအတာ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကေတာ့့ တကယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး accord ျပည္ေထာင္စု accord သြားမယ္ဆိုရင္ကေတာ့့ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုး ပါ၀င္ရမယ္ ၿပီးရင္ တိုင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔ေတြ အားလံုးကလည္း အသံရွိရမယ္။ အဲဒီ အေပၚမွာကလည္း ဒါကိုလည္း ဘယ္လိုနည္း ဘယ္လိုဟန္နဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အသံကို အေကာင္းဆံုး လမ္းၾကာင္းေတြ ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဲဒါက အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။

ၿပီး ေတာ့ အခုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ကေတာ့ NCA ထဲမွာ ေရးထားတဲ့ accord ေပါ့ေလ NCA ထဲမွာခ်ထားတဲ့ ဒီႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လမ္းျပေျမပံုကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒါကေတာ့ အားလံုးက လိုက္နာတာ မရွိေသးဘူး။ မရွိဘူးလို႔ အဲဒါ ေျပာ လို႔ရတာက ၿပီးတဲ့ဟာေပၚမွာလည္း အခ်က္အလက္ တခ်ိဳ႕တ၀က္နဲ႔ပဲ ၿပီးတာနဲ႔ အဲဒါ ဆက္လုပ္ ေဆာင္တာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ေျပာမယ္ဆိုရင္ NCA အတိုင္းသြားမယ္ဆိုရင္ ဒါက လက္မွတ္ထိုးျပီးလို႔ရွိရင္ ဒါက မူေဘာင္ကို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို ေရးဆြဲထားရမယ္။ အတည္ျပဳရမယ္ ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲ လုပ္ရမယ္။ ၿပီးမွပဲ ၂၁ ရာစုပင္လံုကို အဲဒါလုပ္ေဆာင္ရမယ္။ က်င္းပရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုက်ေတာ့ လက္မွတ္ ထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြထဲမွာပဲ ရွစ္ဖြဲ႔ထဲကလည္း တစ္ဖြဲ႔မွ အေျခအေန မေပးအပ္ဘူးေပါ့ေလ။  ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အေျခအေန မေပးအပ္ေပမဲ့လည္း ၂၁ ရာစု ပင္လံု သြားတဲ့အေပၚမွာ ဒါကေတာ့ မကိုက္ညီဘူးလို႔ပဲ က်မတို႔ ျမင္တယ္ေပါ့ေလ။

ထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကေတာင္မွလည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ ပဲနဲ႔ ၂၁ ရာစုပင္လံု သြားတဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ႕ အသံ သူတို႔ရဲ႕ ပါ၀င္မႈေပါ့ မပါပဲ ဒီလို သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ဒါကိုလည္း သံုးသပ္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုပံုစံနဲ႔ သြားႏိုင္လို႔ရွိရင္ အဲဒါ ဘယ္လိုပံုစံ ကို သြားမလဲဆိုတာ အဲဒါ တစ္ခ်က္ ေပါ့ေလ။

ေမး – ဆိုေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံကိုေရာ ဘယ္လိုသံုးသပ္လုိ႔ရႏုိင္လဲရွင့္။

ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ – ဒီ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ conference က်မတို႔ နားလည္တာက conference ႀကီးႀကီးတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ အခု ျပန္လုပ္တဲ့အခါမွာကလည္း workshop သေဘာလိုမ်ိဳး အစုအဖြဲ႔နဲ႔ ျပန္ခြဲတာလည္း အဲဒါရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒါ က်မအေနနဲ႔က သံုးသပ္တာကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ကလည္း ခ်ထားတဲ့ လမ္းညႊန္မူကလည္း မရွင္းမလင္းဘူး။ မရွင္းမလင္းဘူး လုပ္တဲ့အခါမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္ ဆိုတာကိုလည္း ေပၚေပၚလြင္လြင္ မရွိဘူး။ ေရးထားတဲ့ အရင္ကတည္းကေတာ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မဟုတ္လို႔ရွိရင္ အစုအဖြဲ႔ ထဲမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွပဲ အဲလိုမ်ိဳးရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕ေတြက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ိဳး ေရးထားတာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ က်မအျမင္ကေတာ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ပံုစံကေတာ့ ဘယ္လိုခ် မလဲဆိုတာကေတာ့ မရွင္းလင္းဘူးလို႔ အဲဒါ က်မတို႔က ျမင္တယ္။ အစည္းအေ၀းကို ညီလာခံႀကီးကို တက္ေရာက္ ၾကတဲ့ တခ်ိဳ႕ေတြလည္း ေမးၾကည့္တဲ့ အခါမွာလည္း သူတို႔လည္း ဘာမွ မသိပဲနဲ႔ ဘယ္လို ပံုစံေတြလည္း သူတို႔ မသိဘူးလို႔ပဲ အဲဒါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြလည္း တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ သူတို႔ ဒီလိုပဲ ေျပာတာရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဘယ္သူက တိုင္းရင္းသားရဲ႕ အခြင့္အေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုလံုးႏိုင္ငံေရး အရပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုလံုးက ေျပာင္းလဲဖို႔ အတြက္က ဘယ္သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာလဲ အဲဒါလည္း မရွင္းလင္းဘူး။ အဲဒါၾကာင့္ ဒါေတြကိုေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ review ဖို႔ လုိတယ္ ဘယ္လို ဆက္လက္ၿပီး ေတာ့ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို ပံုစံနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မယ္ ပံုစံက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ဖို႔လိုတယ္။

ေမး – ဆရာမတို႔ ထုတ္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာက ဒီ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေျပာထားတာက ဒီသေဘာတူညီမႈေတြ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ရလာတဲ့ဟာေတြက သေဘာတူညီမႈေတြကုိ ညွိလို႔ ရယူလာတာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ အေပၚစီးကေန ဖိအားေပးျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္တယ္ ေတြ႔လာတယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးလဲ ေထာက္ျပထားတယ္။ ဆိုေတာ့ ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လို႔ အဲလို ေထာက္ျပရတာလဲရွင့္။

ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ – အဲဒါကေတာ့ က်မတို႔ ေတြ႔တာကေတာ့ေပါ့ေလ။ ခုနကက်မေျပာသလိုပဲ အစုအဖြဲ႔ထဲမွာက ဒါကို ေဆြးေႏြးတဲ့အေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါကေတာ့ ဟိုဥစၥာ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ဒါကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လို႔ မရေသးဘူးတဲ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုေသးတယ္လို႔ ဒါက အစုအဖြဲ႔ခြဲၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး သေဘာထား ခ်က္ေတြလဲရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ဟိုမွာေရာက္တဲ့အခါမွာ UPDJC လား က်င္းပေရး ေကာ္မတီလား မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အတြင္းေရးမွဴးေတြ အဖြဲ႔လား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အခါမွာကေတာ့ အစုအဖြဲ႔ရဲ႕ အသံကို အစုအဖြဲ႔ ရဲ႕ စဥ္းစားခ်က္ေတာင္ မပါပဲနဲ႔ ဟိုမွာ အေပၚမွာပဲ ျပန္ၿပီးေတာ့ခ်တဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာမ်ိဳးျဖစ္ တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ယူတာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ အေပၚမွာလည္း ဒါကို က်မတို႔ ေတြ႔ရပါတယ္ေလေနာ။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာလည္း က်မတို႔ ဟိုဟာေပါ့ေလ အခုသြားေနတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ေနရာမွာလည္း စစ္တပ္ကလည္း စစ္တပ္ေနရာကလည္း ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ မသိတာကလည္း မရွင္းတာကလည္း UPDJC မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစုအဖြဲ႔ေတြကလည္း ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သလဲဆိုတာ မရွင္းဘူး။ အဲဒါ စစ္တပ္ကပဲ သူကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ အားလံုးက လိုက္ရမလား မသိဘူး အဲဒါကလည္း တစ္ခုမရွင္းဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ပံုစံကေတာ့ အရင္ကေတာ့ အစုအဖြဲ႔ေတြကေတာ့ သေဘာကေတာ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ လို ေသးတယ္ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာက်ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာရွိတယ္။ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေနတဲ့ ေနရာမွာ ဥပမာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ အာလ္စီအက္စ္အက္စ္နဲ႔ ေအအယ္လ္ပီကေတာ့ သူတို႔ လုပ္ရမဲ့ဟာကေတာ့ UPDJC မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တယ္ ဒါေပမဲ့ UPDJC ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွာ စစ္တပ္က အခြင့္မေပးဘူး စစ္တပ္ကေတာ့ မလုပ္ေသးဘူးတဲ့ အားလံုးက ဒါကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာကေတာ့ က်မတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာမွာ ဖိအားေပးျပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာနဲ႔ ဒါေပးရံုပဲရွိတယ္။