ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ဆိုုးက်ဳိးပိုုျဖစ္မည္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုုင္း တိုုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာက္လုုပ္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဆိုုးက်ဳိးပိုမ်ားလိမ့္မည္ဟု ကရင္လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔မ်ားက ထုုတ္ျပန္သည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကို “ေရကာတာသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေလာ၊ ပ်က္စီးျခင္းေလာ” အမည္ရွိ အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) ႏွင့္ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ ေရးကြန္ယက္ (KRW) တို႔ ပူးတြဲထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စီမံကိန္းမ်ား ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုုမ်ား ပိုုမိုု အခက္ေတြ႔ႏိုုင္သည္ဟုု ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္မွ ေစာသာဘိုးက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာဆို တည္ေဆာက္ၿပီးေရကာတာ ၃ ခုရွိပါတယ္ အဲဒီေရကာတာေတြေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ခံရတာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း ေပ်ာက္ဆံုးတာ၊ ေလ်ာ္ေၾကးမရတာေတြ ကေန႔ထိ ဒုကၡေရာက္ေနတာေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရတယ္”

ယခင္ တည္ေဆာက္ၿပီးခဲ့သည့္ ပသိ၊ ေက်ာက္တံခါး(ေရႊက်င္) ႏွင့္ ေသာက္ေရစပ္ (၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေနထိုင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပညာသင္ၾကားမႈအတြက္ ယေန႔ထိ ခက္ခဲစြာ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔က ေျပာသည္။

ဇူလိုုင္လ (၁၀) ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည့္ စာမ်က္ႏွာ ၂၈ မ်က္ႏွာပါသည့္ အဆိုပါအစီရင္ခံတြင္ ေရကာတာေၾကာင့္ လူမႈဘဝ ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္းမ်ား၊ ေျမယာမ်ား ဆံုး႐ႈံးခံရႏိုင္ျခင္း၊ ေရလြႊမ္းႏိုင္ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိျခင္း အဓမၼ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းခံရႏိုင္ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲႏွင့္ မိုင္းအႏၲရာယ္တို႔ကို ေဒသခံတို႔ ႀကံဳေတြ႔ခံစားႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ျပထားသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးသြားသည့္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႔နယ္မွ ေဒသခံ ေဒၚေအးေအးျမင့္က “ကၽြန္မတို႔ေဒသမွာ စီမံကိန္းလုပ္မယ္ဆိုျပီးေတာ့ ဥယာဥ္ၿခံေျမေတြကို သိမ္းပါတယ္၊ ေလ်ာ္ေၾကးလဲမရ နစ္နာ ေၾကးလည္မရ က်မတို႔အတြက္ မ်ားစြာနစ္နာဆံုး႐ႈံးခဲ့ရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးတည္ရွိေနကာ အထူးသျဖင့္ ကရင္၊ ကယား၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ျဖစ္ၿပီး ထိုေနရာမ်ားသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတင္းမာမႈျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတည္ေဆာက္ျပီးေရကာတာ ၂၆ ခုရွိသည့္အနက္ ၁၂ ခုမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ တည္ရွိေနသည့္အျပင္ ေရကာတာေပါင္း ၅၀ အနက္မွ ၄၂ ခုသည္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားေနရေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားလ်က္ရွိသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံက ေျပာထားသည္။

မျငိမ္းခ်မ္းေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ရင္ဆိုင္းထားရန္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ေတာင္းဆိုသည္ဟုလည္း ေစာသာဘိုးက ေျပာသည္။