ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္

“ဗမာေတြက ျပည္မယူၿပီးေတာ့ တျခားလူမ်ိဳးစုေတြက ျပည္နယ္၊ သူတို႔ေအာက္မွာဝင္လ်ွိဳရတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး အဲ့ဒါကို တုိင္းရင္းသားေတြက လက္မခံလို႔ ၆၁ ခုမွာ ဒါကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုျပင္ဖုိ႔ စုစည္းၿပီးေတာ့မွ ေတာင္းဆိုၾကတာေပါ့ဗ်ာ၊ အဲ့လိုေတာင္းဆုိေတာ့ စစ္တပ္ က အာဏာသိမ္းလိုက္တယ္။ တေလ်ွာက္လံုး ကေန႔အထိ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းေနတယ္၊ အမွန္ကေတာ့ တုိ႔ျမင္တာကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ ေထာင္စုကို မတည္ေဆာက္ႏုိင္လို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို နဂိုကေျပာထားတဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကတည္းကိုက ေျပာထားတဲ့ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လို႔ ကေန႔ထိ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနရတာ ျဖစ္တယ္။”    ႏိုင္ဟံသာ ( UNFC )