ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား စည္းေ၀း

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕၏ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕  EAO – PPST ရဲ့ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ ကို ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ Amora Tapae Hotel တြင္ ဒီကေန႕ နံနက္ ၉  နာရီက စတင္က်င္းပေနသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကိစၥ အပါအ၀င္၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ (JMC) တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကိစၥ ႏွင့္  ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ရွိတဲ့  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု သိရသည္။ 

NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕၏  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST အစည္းအေ၀းကို ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ PNLO၊ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ ALP၊ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ DKBA၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF နဲ႕ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ KNLA/PC မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။