ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ရွင္းလင္းပြဲ လားဟူအဖြဲ႔ ျပဳလုပ္

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ လားဟူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုစည္း၍ စတုတၳအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ကိစၥ ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ကို ယေန႕ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည္။

ယခု ရွင္းလင္းပြဲကို လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU မွ ဦးေဆာင္၍ သံုးရက္ၾကာက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အဓိက ေဆြးေႏြးသြားမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းက်င္းပရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ လားဟူအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူ က်ာေယရွဲလ္ မွ ေျပာသည္။

အဓိကေတာ့ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုမွာ က်ေနာ္တုိ႕ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ေလာက္ သေဘာတူညီခဲ့တာေပါ့ အဲ့ဒီ ၁၄ ခ်က္ထဲမွာပါတဲ့ဟာ စီးပြားေရးက႑တို႕၊ လံုၿခံဳေရးက႑၊ ႏိုင္ငံေရးက႑၊ ေျမယာနဲ႕သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ အဲ့ဒီ က႑ႀကီး ၅ ရပ္ေပါ့၊ အဲ့ဒီ ၅ ရပ္ကို က်ေနာ္တို႕က လူထုၾကားမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ အစိုးရနဲ႕ ဒီ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြေရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ ဒီၾကားထဲမွာ တူညီခဲ့တဲ့ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို က်ေနာ္တို႕ လားဟူလူထုထဲမွာ ပိုၿပီးသိေအာင္ ဒါက်ေနာ္တို႕ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ရခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။

LDU-01

အစည္းအေ၀းတြင္ လားဟူလူငယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ လားဟူအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္း၊ လားဟူအရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုးမွ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လားဟူကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လားဟူ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနသည္။

ယေန႕အစည္းအေ၀းတြင္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၄င္းအေျခခံေပၚမူတည္၍ လားဟူလူမ်ိဳးတို႕၏ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရယူၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ၿပီး စတၱဳထအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ လားဟူလူမ်ိဳးတို႕၏ လိုလားခ်က္မ်ားအား တင္ျပသြားႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု က်ာေယရွဲလ္ မွ ဆက္ေျပာသည္။

ဒီၾကားထဲမွာ က်ေနာ္တို႕ ျပန္စုၿပီးမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်ေနာ္တို႕ စတၱဳထအႀကိမ္ ဒီ ၂၁ ပင္လံုလုပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႕ လားဟူေတြက ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္တင္သြင္းမလဲဆိုတဲ့ဟာကို အဓိက က်ေနာ္တို႕ ရေအာင္ ဆြဲယူသြားမွာေပါ့ အဲ့ဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္က က်ေနာ္တို႕ ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ရင္းနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ လိုတဲ့ဟာကိုလည္း ျပန္ယူၿပီးမွ ဒီစတၱဳထအႀကိမ္ အတြက္လည္း ျပင္ဆင္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သြားတာေပါ့၊

LDU-02

ဒါ့အျပင္ လားဟူဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ လားဟူအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၌ လည္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ က်ာေယရွဲလ္ ဆက္ေျပာသည္မွာ ဒါ ပထမအႀကိမ္လည္းျဖစ္တယ္ ေနာက္ တခု ဒီ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုက ထြက္လာတဲ့အခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တို႕က ဒီလားဟူေတြကို ခ်ျပ တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလားဟူလူထုလည္း ပိုသိေအာင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရလည္း ဒီ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဘာေတြ ဘယ္လိုလုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အဲ့ဒါကို ပိုသိေအာင္ က်ေနာ္တို႕က လုပ္ရတဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္ေပါ့၊ ေနာက္တခု ၾကေတာ့ ဒီဟာလုပ္ရင္းျဖင့္ က်ေနာ္တို႕ လားဟူ ၾကားထဲမွာလည္း ပိုၿပီးမွ ဒီ ကိုယ့္ရဲ့ အမ်ိုးသားေရးကိစၥ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရးကိစၥမွာ ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားလာႏုိင္ေအာင္ က်ေနာ္တို႕ ဆြဲေခၚႏုိင္လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။

လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA ကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။