ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္မွာ စနစ္တက် လိုက္ပါႏိုုင္ရန္ မကဒတ ျပင္ဆင္မည္။

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတ) ေက်ာင္းသားတပ္မတာ္ အဖြဲ႕၏ အနာဂတ္ ေရရွည္ရပ္တည္သြားႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ယေန႕ စတင္က်င္းပသည္ ဧကါဒႆမအႀကိမ္ ညီလာခံ မွ ေဆြးေႏြးခ်မွတ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မကဒတ ဌာနခ်ဴပ္ျဖစ္ေသာ ေဒါင္းတမာန္စခန္းတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕ ယေန႕မွစ၍ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပလွ်က္ရွိၿပီး ညီလာခံ၏ ေမွ်ာ္မွန္း ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ NCA အပစ္ရပ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ABSDF ဒုဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳး၀င္း မွ ယခုလို ေျပာသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတာ့ ဒီ လက္ေတြ႕အေျခအေနအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ စနစ္တက် လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အဓိက ဦးတည္ၿပီးေတာ့မွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ပဲ ရွိတာေပါ့ေနာ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ မကဒတ အဖြဲ႕အစည္းအၾကား ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ABSDF အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြသြားရန္ရွိသလို ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားၾကားတြင္လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ အနာဂတ္ ABSDF အဖြဲ႕အစည္း ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု သိရသည္။

ABSDF အနာဂတ္ အတြက္ေပါ့၊ ABSDF အနာဂတ္ အတြက္ဆိုတာ ABSDF က ဘယ္လိုအေျခအေန ေရာက္ရင္ ဘယ္လို ဆက္ေမာင္းနင္မလဲေပါ့၊ အဲ့ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ဒီေန႕ ABSDF အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးဖို႕လိုၿပီးလို႕ေတာ့ထင္တယ္၊ ဒီအေပၚမွာေတာ့ ကိုယ္တို႕အဖြဲ႕အတြင္းထဲ မွာေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးရမယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ ဟု ABSDF ဗဟိုဦေဆာင္ေကာ္မတီ ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆလိုင္းေယာေအာင္ မွ ေျပာသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ မကဒတ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေရရွည္ ရပ္တည္ေနထိုင္ ႏိုင္ေရးအတြက္သည္လည္း အေရးႀကီးလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မျဖစ္မေန ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားရန္ ရွိသည္ဟုလည္း ဆလိုင္းေယာေအာင္ မွ ဆက္ေျပာသည္။

ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ့္ ရဲေဘာ္ေတြရဲ့ ရပ္တည္ေရး ကိစၥေတြေပါ့ဗ်ား၊ ရပ္တည္ေရး ကိစၥဆိုတာ က်ေနာ္တို႕ အေျခအေနက သူမ်ားနဲ႕ အေျခအေန မတူဘူး၊ မတူဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႕က ပထ၀ီ ေပါ့ဗ်ား က်ေနာ္တို႕ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမ က်ေနာ္တို႕ ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တို႕က လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တခု မဟုတ္တဲ့ အခါၾကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ရပ္တည္ေရး အတြက္ကို ေရရွည္မွာ တျဖည္းျဖည္း တျဖည္းျဖည္း က်ေနာ္တို႕အတြက္ အခက္အခဲေတြပိုရွိလာတယ္ေလ၊ ဒီကိစၥလည္း ဘယ္လို အေျဖရွာၾကမလဲ၊

ေဒါင္းတမာန္စခန္းတြင္ ၅ ရက္တာ က်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ မကဒတ ၏ ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ၊ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ား ၏ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပသံုးသပ္သြားရန္ရွိၿပီး လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလည္း သံုးသပ္၍ မကဒတ ၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ စုဖြဲ႕မႈမ်ားအားလည္း ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ ဟု သိရသည္။

ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး မကဒတ အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္မည့္ ေခါင္ေဆာင္မ်ားအား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတ) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ အဖြဲ႕သည္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု လူထုအံုၾကြမွဳႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္အား အျမစ္ျပတ္ေခ်မွဳန္းရန္အတြက္ နယ္စပ္ေဒသ အသီးသီးကို ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ရဟန္း ျပည္သူ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း တည္ ေထာင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံကို ၄ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။