ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦး ၏ အဖြင့္မိန္႕ခြန္း။