ႏြားစားက်က္ေျမကိစၥ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးတားျမစ္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ဓႏုျဖဴျမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဓမၼာရုံ၌ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ စားက်က္ေျမ အတြင္း ႏြားလြတ္ေက်ာင္း၍ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသူမ်ား၊ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈမွ တားျမစ္သျဖင့္ က်င္းပခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူ တစ္ဦးမွေျပာသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္မည့္ေနရာ၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံခ်က္၊ ရဲစခန္း ေထာက္ခံခ်က္ ႏွင့္အတူ ၇ ရက္ ၾကိဳတင္စာတင္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ျပီး ၇ ရက္ျပည့္မွ ခြင့္ျပဳသည္ မျပဳသည္ကိုု အေၾကာင္းျပန္မည္ဟုဆိုၿပီး သတင္းစာရွင္းပြဲက်င္းပျခင္းကိုု တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လင္းလြန္ပင္ရြာသာ ဦး၀င္းေမာင္ မွ ေျပာသည္။

“လယ္သမားေတြေလဗ်ာ ဥပေဒေတြလည္းနာမလည္ေတာ့ သူတို႔ ၇ ရက္ေစာင့္ဆိုေစာင့္ရမွာေပါ့ “ ဟုသူကဆိုသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဆိုသည္မွာ အခမ္းအနားပြဲတစ္ခုအျဖစ္ အက်ဳံ၀င္ေၾကာင္း အခမ္း အနားတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္၍ မရေၾကာင္း ၊ ခရိုင္အဆင့္ထိတင္ျပရ၍ အနည္းဆုံး ၇ ရက္ခန္႔ ၾကာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဓႏုျဖဴအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုုး မွ ေျပာသည္။

ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ လင္းလြန္ပင္အုပ္စု လင္းလြန္းပင္ေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ားသည္ ခိုင္္းႏြားမ်ားကိုု စာက်က္ေျမတြင္ လြတ္ေက်ာင္းရာမွ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရျခင္း၊ ေထာင္က်ျခင္း၊ အမႈရင္ဆိုင္ရျခင္း မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဒုကၡမ်ား ၾကံဳေတြေနရ၍ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေအာင္ သတင္းစာရွင္းပြဲ က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

အမွန္တရားေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဓႏုျဖဴ လယ္သမားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္မွ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေငြေၾကးအကုန္က်ခံ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပခြင့္ မရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားထံမွသိရသည္။