တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရးစာခ်ဴပ္ NCA ကုုိ လက္မွတ္ေရးထိုုး ထားၾကတဲ့ တိုုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕က ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ပထမဆံုုးအႀကိ္မ္ အစည္းအေဝးကိုု ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕မွာ အခုုလ ၈ ရက္ေန႔ကေန ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ၃ ၾကာက်င္းပခဲ့ၾကပါ တယ္။
ဒီအစည္းအေဝးရဲ႕ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေတာင္းဆိုုခ်က္ေတြကိုု တင္ျပထားပါတယ္။