ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ဖိုု႕ အစိုုးရႏွင့္ NCA အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မေရးထိုုးၾကရေသးသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဒုုတိယအႀကိမ္ EAO ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးခိုုင္စုုိးႏိုုင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ DEU အဖြဲ႕ႏွင့္ UNFC ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ အဖြဲ႕မွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္ေသာ DPN အဖြဲ႕တိုု႕ ဒီကေန႕မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕မွာ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေနသည္။

ယခုု ေတြ႕ဆံုုပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕က က်င္းပခဲ့တဲ့ NCA အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ရဲ့ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း အၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ EDU အဖြဲ႕၀င္ ပဒိုုေစာကြယ္ထူး၀င္း မွ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြင္းမွာ ဘယ္လိုဆက္လက္ပူးေပါင္း ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ ကိစၥကိုေဆြးေႏြး မယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အျမင္ေတြဖလွယ္ၾကမယ္။ သံုးသပ္မယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ေရွ႕ ဘယ္လို ဆက္သြားမလဲ။ ဆိုလိုတာက က်ေနာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္က အတူတူပါပဲ။ NCA ကို အတူတူညႇိၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုရွိေနတဲ့ အေနအထားမွာ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ဖို႔ ဘယ္လိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မလဲ တလမ္းတည္းသြားၾကမလား ႏို႔မဟုတ္ရင္ ခြဲၿပီးေတာ့ သြားမလား နည္းလမ္းေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာဆိုသည္။

ယေန႕အစည္းအေ၀းတြင္ EDU အဖြဲ႕မွ အစိုုးရနဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ DPN အဖြဲ႕မွလည္း ၄င္းတိုု႕အဖြဲ႕၏ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တင္ျပၾကၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။