ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ တရားမဝင္ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ဒီကေန႔မနက္ပိုင္းက ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ယေန႔ေန႔လည္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ မိဏ္းမိုင္ေစ်းႀကီးတြင္ တရားဝင္ေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္မရွိပဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီးရာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၃ ဦး ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္။

တရားဝင္ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္မရွိပဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္း ေစ်းအတြင္းရွိ ထိုင္းျပည္ သူမ်ားမွ တိုင္ၾကားသည့္အတြက္ ခ်န္းဖိတ္ရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါေစ်းတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၅၀ နီးပါးခန္႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်ွက္ရိွသည္။