ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဒီကေန႕ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပသည့္ အစိုုးရႏွင့္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဴပ္ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၾကသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕၏ ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ သဘာပတိ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ဥကၠဌ ဒုုဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ မွ အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကားစဥ္။