ဓာတ္ပံုု - SSPP/SSA facebook

ဓာတ္ပံုု – SSPP/SSA facebook

သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္။

ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ ၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ယခင္ ျမန္မာအစိုုးရ နဲ႕ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ တိုုးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုုင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား အေျခစိုုက္တပ္စခန္းႏွစ္ခုုကိုု အစိုုးရတပ္မေတာ္မွ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုုးထားဆုုတ္ခြာေပးရန္ ညႊန္ၾကားလာသည္ဟုု သိရသည္။

“ႏုုတ္နဲ႕ေျပာတာပါ။ ၂၂ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုုးေပါ့၊ သူတိုု႕ သံလြင္ျမစ္ေၾကာ တစ္ေလွ်ာက္လံုုး ပိတ္ ဆိုု႕ေရးပဲတဲ့၊ သူတိုု႕အဲ့လိုုေျပာတာေပါ့။ ဆုုတ္ေပးဆိုုတာလည္း က်ေနာ္တိုု႕ ေဒသေတြ ျဖစ္ေနတာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ / ၃၀ ကတည္းကေန ေနခဲ့တဲ့ ေဒသေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ေတာ့ မဆုုတ္ေပးႏိုုင္တဲ့ သေဘာပါပဲ” ဟုု SSPP/SSA ဝမ္ဟိုုင္းဌာနခ်ဳပ္မွ ရံုုးတာ၀န္ခံက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္း တန္႔ယန္းျမိဳ႔နယ္ ေတာင္ဖက္ျခမ္းမွာရွိေသာ လြိဳင္ေၾကးႏွင့္ လြိဳင္လန္း ေနရာမ်ားရွိ SSPP/SSA စခန္းမ်ားကို ဆုုတ္ခြာေပးရန္ လားရွဳိးျမိဳ႕ အေျခစိုုက္ အေရွ႕ေျမာက္တိုုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုုင္းမွဴး ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုုန္းျမတ္က ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုုင္း ဆက္ဆံေရးရံုုးသိုု႔ လာေရာက္ ေျပာဆိုုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တုုန္းကလည္း ျမန္မာအစိုုးရတပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အဆိုပါေဒသတြင္ရွိေသာ ရွမ္းျပည္ တိုုးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုု ဆုုတ္ခြာေပးရန္ တစ္ႀကိမ္ညြန္ ၾကားခဲ့ဖူး တယ္လိုု႕လည္း သိရသည္။

အစိုုးရတပ္မေတာ္မွ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္ျခမ္းတြင္ အေျခစိုုက္ထားသည့္ SSPP တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုု ဆုုတ္ခြာခိုုင္းေသာ ေနရာသည္ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA ထိန္းခ်ဴပ္နယ္ ေျမျဖစ္သည့္ ပန္ယန္းေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္အျပင္ ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA ေျမာက္ပိုုင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ အေျခစိုုက္ လႈပ္ရွားေနထိုုင္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။

SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ဆုုတ္ခြာေပးႏိုုင္မည္ မဟုုတ္သည့္ အတြက္ အခုလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႕လည္ပိုုင္းတြင္ SSPP/SSA လားရွိဳးဆက္ဆံေရးရံုုး တာ၀န္ခံ ဗိုုလ္မွဴး ေအာင္လတ္ မွ လားရွိဳးၿမိဳ႕မွာရွိသည့္ အေရွ႕ေျမာက္တုုိင္း စစ္ဌာနခ်ဴပ္ တိုုင္းမွဴးႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုုညွိႏွိဳင္းေန သည္ဟုု သိရသည္။

ရွမ္းျပည္တုုိးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းတပ္ဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္က အစိုုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုုး ထားသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။