ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ဌာနခ်ဴပ္အနီးအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထိုုးစစ္ဆင္တိုုက္ခိုုက္ေနမွဳကိုု ထိုုင္းႏိုုင္ငံအေျခစိုုက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး KNO အဖြဲ႕မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ ။

kno-bur

kno-kachin