သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္။
ဧၿပီလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ တိုုင္းရင္းသားေဒသအတြင္းရွိ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ေရွ႕တန္း တပ္စခန္းမ်ားကိုု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထိုုးစစ္ဆင္တိုုက္ခိုုက္ျခင္းသည္လံုုး၀ မျပဳလုုပ္သင့္ ေၾကာင္း ကန္႕ကြက္ရႈံခ်ေၾကာင္း ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး ( KNC/KNO ) ဥကၠ႒ ဒူ၀ါေဘာမ္၀မ္ လေရာ္က သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ယက္သိုု႔ေျပာသည္။

“အဲဒီဟာေတြက လံုုး၀မလုုပ္သင့္တာ ရွမ္းေဒသမွာေသာ္လည္းေကာင္း ရခိုင္ေဒသမွာေသာ္လည္း ေကာင္း က်န္တဲ့ေဒသမွာေသာ္လည္းေကာင္း ကခ်င္ၾကီးပဲ မဟုုတ္ဘူးေပါ့ စစ္ဆင္ေရး အဲလိုု စစ္တိုုက္ တဲ့ စစ္ေရးနဲ႔ေျဖရွင္းတဲ့စနစ္ကိုု အခုုက်ေနာ္တိုု႔ မလုုပ္သင့္ဘူးဗ် မလုုပ္သင့္ဘူး လုုံး၀မလုုပ္သင့္ဘူး ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆိုုေတာ့ အဲလိုု စစ္တိုုက္တဲ့စနစ္ကိုု မလုုပ္ဖိုု႔ပဲ ျပည္သူလူထုုတစ္ရပ္လံုုးက အရပ္သား အစိုုးရျဖစ္ေျမာက္ဖိုု႔ ၾကိဳးစားျပီးမွ မဲျပားနဲ႔တိုုက္ပြဲကိုု အႏိုုင္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ အစိုုးရသစ္ကလည္းျဖစ္လာ ျပီေလေနာ ျပည္သူလူထုုကေထာက္ခံတဲ့အစိုုးရ အရပ္သားအစိုုးရျဖစ္တဲ့အခါမွ ဒီစစ္ဆင္မႈေတြဟာ ဆက္လုုပ္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဒါကေတာ့ မလုုပ္သင့္တဲ့ အလုုပ္တခုုျဖစ္တယ္ အဲဒါေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ အားလံုုးကိုု ျခံဳျပီးရႈံ႕ခ်တာပါ”

ယမန္ေန႔ ဧျပီ ၂၄ ရက္ေန႔က ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး ( KNC/KNO ) မွ ထုုတ္ျပန္ေသာ ထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း ျမန္မာအစိုးသစ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသိုု႔ ထိုးစစ္ဆင္မဳွမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ေနမည္ ဆိုပါက ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးပင္လွ်င္ ျဖစ္လာႏိုုင္သည္ဟုု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လိုုက္ေသာ အစိုုးရသစ္ ထြက္ေပၚလာ ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား လြန္စြာ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာလ်က္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ မွ တိုုင္းရင္းသားေဒသအပါအ၀င္  KIO/KIA ရိွရာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းသိုု႔ ဧၿပီလဆန္းမွစ၍ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ထိုုးစစ္ဆင္ တိုုက္ခိုုက္ၿပီး နယ္ေျမစိုုးမိုုးမွဳမ်ား ျပဳလုုပ္လာျခင္းသည္ အင္မတန္မွ ယုုတ္မာ ေကာက္က်စ္ေသာ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္ဟုု ၄င္းထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္အတြင္းရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေက်ာ္အား၊ မိမိတို႕ေနရပ္ သို႕ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းၿပီး လံုျခံဳစြာျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုျပည္ သူျပည္သားမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္လည္း လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟုု  ( KNC/ KNO ) ဥကၠ႒ ဒူ၀ါေဘာမ္၀မ္လေရာ္က အခုုလိုုဆက္ေျပာသည္။

“အန္ကယ္တိုု႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီလိုုရွိတယ္ အခုုစစ္ျဖစ္ျပီးေတာ့ ျဖစ္လာတဲ့ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္ အား လံုုးကိုု အစိုုးရအသစ္ကေတာ့ မိဘသဖြယ္ေပါ့ေနာ သူတိုု႔ရဲ႕ေနရပ္ကိုု ျပန္ခိုုင္းေစခ်င္တယ္ သူတိုု႔ အိမ္ေတြေျခ ေတြကိုုလည္းျပန္ေပးရမယ္ ေနာက္ျပီးေတာ့ သူတိုု႔ရဲ႕စား၀တ္ေနေရးကိုုလည္း အစိုုးရက ၾကည့္ရႈ႕ေပးရမယ္ ေနာက္တခုုက ျပန္ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူတိုု႔ရဲ႕ အသက္လံုုျခံဳမႈေပါ့ေလ စသျဖင့္ က်န္းမာေရး ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရး စသျဖင့္ အားလံုုး မိဘလုုပ္ရမဲ့ အလုုပ္ေတြအားလံုုး အစိုုးရသစ္ အေနနဲ႔ တေသြမတိမ္း လုုပ္ေပးဖိုု႔ တာ၀န္အျပည့္အ၀ရွိတယ္လိုု႔ အန္ကယ္တိုု႔က အဲလိုုဆံုုးျဖတ္တာပါ”

ယခုကဲ့သုိ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ထိုးစစ္ဆင္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနမည္ဆိုပါက မိမိတို႕ ကခ်င္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNO) အေနျဖင့္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားႏွင့္ အတူတကြလက္တြဲျပီး ကခ်င္ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပညႀ္ကီးကို ကာကြယ္ မည့္ စီမံကိန္းႀကီးကို အားထုုတ္ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုု ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာအစိုုးရသစ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုုင္ငံေရးျပႆနာကိုု စစ္ေရးနည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းဘဲ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စားပြဲေပၚတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္း အေျဖရွာ ေသာနည္းလမ္းကိုု အလ်င္အျမန္ ဦးေဆာင္ျပီး လုုပ္ေဆာင္သြားသင့္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုု ထားသည္။

အမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရလက္ထက္တြင္ သမၼတတာ၀န္ယူျပီး သံုုးလအၾကာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တြင္ စစ္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သလိုုု ျပည္သူလူထုုကေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားေသာ အစိုုးရသစ္ လက္ထက္တြင္လည္း ယခုုလိုုစစ္ဆင္ေရးျပန္လည္ လုုပ္ေဆာင္လာသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက စစ္ပြဲၾကီး ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာမည္ကိုု စိုုးရိမ္ေနၾကသည္ဟုုသိရသည္။