အၿငိမ္းစား ဒုုတိယ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး ဦးေဆာင္သည့္ ယခင္ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မေတြ႔ဆံုႏိုင္ေၾကာင္း MNTJP/MNDAA, PSLF/TNLA, ULA/AA တို႔၏ ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ဧၿပီလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

13096022_1171180409582561_3252934835078281765_n

13055579_1171180432915892_7157615549023193840_n