သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။

ေမလ ၁ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕မွာေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားသည္ ယေန႕တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ကမၻာ့အလုုပ္သမားေန႕ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ၾက၍ အလုုပ္သမားေတြ၏ လုုပ္ခလစာႏွင့္ နစ္နာဆံုုးရွံဳးမွဳေတြရရွိဖိုု႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယေန႕ မနက္ပိုုင္းက ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ကမၻာ့အလုုပ္သမားေန႕ အခမ္းအနားတြင္ ကမၻာ့အလုုပ္သမားေန႕ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းကိုု အလုုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြက ရွင္းလင္းေျပာဆိုုခဲ့ၾကၿပီး ယေန႕အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့တာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းမုုိင္ခရိုုင္အတြင္း ျမန္မာအလုုပ္သမားအေရးကိစၥမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ MAP ေဖာင္းေဒးရွင္းအဖြဲ႕မွ နန္းေထာင္ဒီ ယခုုလိုု ေျပာဆိုုသည္။

အလုုပ္သမားတိုုင္း ဘယ္လုုပ္ငန္းမဆိုုေပါ့ေနာ္ ဒီထိုုင္းႏုုိင္ငံမွာေနၿပီးေတာ့ သူတိုု႕မွာ ဘာအခြင့္အေရးေတြရွိတယ္ဆိုုတာ သိေစခ်င္တယ္ ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီ ရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုု သံုုးလိုု႕ရေအာင္ စုုေပါင္း စည္းလံုုးညီညြတ္မွဳ ရွိေအာင္ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး အဲ့လိုုမ်ိဳးေပါ့ စုုေပါင္းၿပီးေတာာ့ လက္တြဲၿပီးေတာ့ အလုုပ္သမား ေတြရဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုု စုုေပါင္းတင္ေတာင္းၾကတာေပါ့ေနာ္

ကမၻာ့အလုုပ္သမားေန႕ အခမ္းအနားတြင္ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေနၾကတဲ့ ပန္ရံလုုပ္ငန္း၊ ၿခံလုုပ္ငန္း၊ ဆိုုင္လုုပ္ငန္း၊ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုုပ္ငန္း၊ အိမ္ေဖာ္လုုပ္ငန္း စသည့္ လုုပ္ငန္း ၉ မ်ိဳးတြင္ လုုပ္ကိုုင္ေနရသည့္ ႀကံဳေတြ႕မွဳအခက္အခဲမ်ားကိုု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမား ၁၆၀ ေက်ာ္က လုုပ္ငန္းအလိုုက္ အုုပ္စုု ၉ စုုခြဲ၍ ေဆြးေႏြးရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု စုုစည္းၿပီး ေမလ ၂ ရက္ေန႕ မနက္တြင္ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ရွိသည့္ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံတြင္ တရား၀င္စာေရး ေတာင္းဆိုုသြားၾကမည္ဟုု သိရသည္။

ယေန႕က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားကိုု ထိုုင္းအလုုပ္သမား သမဂၢ အဖြဲ႕၊ MAP ေဖာင္းေဒးရွင္း အဖြဲ႕၊ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမား ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ WFA / ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း SWAN/ ေရႊေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႕ MWF/လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း HRDF တိုု႕ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။