ေမလ ၁ ရက္ေန႕မွာက်ေရာက္တဲ့ ၁၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ကမၻာ့အလုုပ္သမားေန႕ အခမ္အ နားကိုု ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕မွာေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားေတြလည္း စုုေပါင္းက်င္းပခဲ့ၾကၿပီး အလုုပ္သမားအခြင့္အေရးအျပည့္အဝရရွိေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုုသြားဖိုု႕ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။