သီေပါေစာ္ဘြားဘ၀ျဖစ္ရပ္မွန္ ရုုပ္ရွင္ဇတ္ကား ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ မိတ္ဆက္ျပသ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ေမလ ၂၉ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွ သီေပါေစာ္ဘြား စပ္ၾကာဆိုုင္ (SAO KYA SENG) ႏွင့္ မဟာေဒ၀ီ တိုု႕၏ ဘဝျဖစ္ရပ္မွန္ ဇတ္လမ္း Twilight Over BURMA ရုုပ္ရွင္ဇတ္ကား မိတ္ဆက္ပြဲအား ေမလ ၂၈ ရက္ေန႕ညက ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ Art Museum ခမ္းမတြင္ ျပသခဲ့သည္။

၁၉၂၄ ခုုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ထိ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုု သီေပါေစာ္ဘြား၏ မဟာေဒ၀ီ Inge Sargent ကိုုယ္တိုုင္ေရးသားခဲ့ေသာ Twilight Over Burma: My Life as a Shan Princess ကိုု အေျခခံရိုုက္ကူးပံုုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုု သိရသည္။

ဇတ္လမ္းတြင္ သီေပါေစာ္ဘြား အေမရိကန္ႏိုုင္ငံကိုု ပညာသြားေရာက္သင္ၾကားရာမွ ၾသစေတးလ် ႏိုုင္ငံသူႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ပံုုႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု အတူျပန္လာခဲ့ၾကပံုုကိုု ဇတ္လမ္းအစတြင္ ပံုုေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုုးရလက္ထက္ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ေန၀င္း မွ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး သီေပါေစာ္ဘြား စပ္ၾကာဆိုုင္ (SAO KYA SENG) ကိုုဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး သူအုုပ္ခ်ဴပ္သည့္နယ္ေျမကိုု လြဲေပးဖိုု႕ လက္မွတ္မထိုုးေပးသည့္အတြက္ ရိုုက္ႏွက္ၿပီး အဆံုုးစီရင္ခံခဲ့ရသည့္ ဇတ္ေၾကာင္းကိုု ပံုုေဖာ္ရိုုက္ကူးထားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူ႕ရဲ့ဇနီး မဟာေဒ၀ီ ႏွင့္ သမီးႏွစ္ေယာက္ဟာလည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံကေန ထြက္ခြာသြားခဲ့ရၿပီး မိသားစုု တကြဲတျပားျဖစ္ခဲ့ရပံုုမ်ားအပါအ၀င္ သီေပါေစာ္ဘြား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွဳပံုုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုုလည္း ရိုုက္ကူးေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၄င္းရုုပ္ရွင္ျပပြဲတြင္ အဓိက မင္းသမီး မဟာေဒ၀ီ Inge Sargent ေနရာတြင္ သရုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ Maria Ehlich ႏွင့္ Producer အပါအ၀င္ ဇတ္ကားတြင္ ပါ၀င္သရုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ သရုုပ္ေဆာင္ မ်ားလည္း လာေရာက္ၾကည့္ရွဳ႕ခဲ့ၾကၿပီး ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ ေကာင္စစ္၀န္ရံုုးႏွင့္ သံရံုုးမ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း လာေရာက္ၾကည့္ရွဳ႕အားေပးခဲ့ၾကသည္။

ဤဇတ္ကားကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းမွာ လာမည့္ဇြန္လလယ္ပိုုင္းတြင္ ျပသသြားရန္ရွိသည္ဟုုလည္း သိရသည္။