အပစ္ရပ္ တိုုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ တရား၀င္ ေတြ႕ဆံုုမည္

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ က ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ အတိုုင္ပင္ခံပုုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမည္ဟုု ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာမွ ေျပာသည္။

ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕မွ Holiday Inn Hotel တြင္ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပေနသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ EAO PPST အစည္းအေ၀းတြင္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေရးကိစၥမ်ားကိုု အဓိက ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည္ဟုု EAO PPST အဖြဲ႕၀င္ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ မွ ေျပာဆိုုသည္။

အေရးေပၚျဖစ္ေနတာက ေနျပည္ေတာ္မွာ အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္နဲ႕ေတြ႕ေရးကလည္း အေရးေပၚ ျဖစ္ေနတယ္ ေတြ႕ဖိုု႕အစီအစဥ္လုုပ္ထားတာက ၾကာၿပီ၊ ၾကာေတာ့ အခုုဆိုု အစီအစဥ္က ၂၈ ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီေတြ႕ဖိုု႕ အခုုအခ်ိန္ရေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ဖက္က သြားမည့္ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ သြားမည့္လမ္းေၾကာင္းေတြ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ သြားေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္း အရာေတြေပါ့ဗ်ား အဓိကအခ်က္ေတြ ျပင္ေနတာေပါ့။

၄င္းအစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏိုုင္ငံေရးဦးေဆာင္မွဳ ေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ လုုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားအာ ျပန္လည္သံုုးသပ္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုု အဓိက ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟုု ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ မွ ဆက္ေျပာသည္။

အဓိကကေတာ့ ဒီ လာမည့္ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုု ေအာင္ျမင္ ေခ်ာေမြ႕ေရး အဖြဲ႕အားလံုုးေပါ့ဗ်ား မထုုိးေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြပါ အားလံုုး စုုေပါင္းပါ၀င္ႏိုုင္ေရး ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာမွာလည္း က်ေနာ္တိုု႕ လိုုလားတဲ့ ပန္းတိုုင္ျဖစ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု တည္ေဆာက္ေရးကိုု ဦးတည္တဲ့ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေရး နဲ႕ NCA ရဲ့ မူလ မူအတိုုင္း လမ္းမေခ်ာ္ပဲနဲ႕ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသြားႏုုိင္ေရး။

တိုုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုုင္ငံေတာ္ အတိုုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုၿပီးပါက ႏိုုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဴပ္ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ ႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႕ဆံုုႏိုုင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟုု သိရသည္။

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ EAO PPST အဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕က ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုုးထားေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဒုုတိယအႀကိမ္ ထိပ္သီးအ စည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ထိုုအဖြဲ႕တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး KNU အဖြဲ႕မွ ဥကၠဌ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုုး မွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ဥကၠဌ ဒုု ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္စစ္ မွ ဒုု အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မွဳေပးႏုုိင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟုု သိရသည္။