တိုုင္းရင္းသားအားလံုုးပါ၀င္သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္က်င္းပမည္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

၂၁ ပင္လံုုညီလာခံ မတိုုင္မွီ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအားလံုုး ပါ၀င္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုုင္ဂ်ာယန္ေဒသတြင္က်င္းပမည့္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအ ေ၀းကိုု အပစ္မရပ္ရေသးသည့္ ညီေနာင္တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းတက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးသြားရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း NCA အပစ္ရပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေျပာသည္။

ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ Holiday Inn Hotel တြင္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႕က က်င္းပၿပီးဆံုုးသြားခဲ့သည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ EAO PPST ဒုုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံမွ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ မွ ေျပာသည္။

အပစ္ရပ္တာျဖစ္ေစ မရပ္သည္ျဖစ္ေစ လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုုး ထိပ္သီးညီလာခံ ယခင္ကေတာ့ လိုုင္ဇာ ညီလာခံေပါ့ ဒီလိုုပံုုစံမ်ိဳး ညီလာခံ တစ္ရပ္ကိုုလည္း ဒါကိုုလည္းပဲ PPST က သေဘာတူၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖိုု႕ ဆံုုးျဖတ္တယ္ အဲ့ဒီပြဲကိုုႀကိဳဆိုုတယ္ က်ေနာ္တိုု႕ တက္ဖိုု႕ သေဘာတူ ဆံုုးျဖတ္တယ္။ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုု လိုု႕ေခၚတဲ့ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ ဘယ္လိုု ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုုင္မလဲ ဆိုုတာ က်ေနာ္တိုု႕ ညွိမယ္ တက္ေရာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘယ္ေခါင္းစဥ္ေတြ ဘယ္အေၾကာင္းအရာေတြ ကိုု အဓိက ေဆြးေႏြးမလဲဆိုုတာ ညွိမယ္။

တိုုင္းရင္းသား ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္မည့္ ထိုုအစည္းအေ၀းကိုု ဇူလိုုင္လ ၁၁ ရက္ေန႕မွ ဇူလိုုင္လ ၁၃ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပသြားရန္ ယာယီသတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း တိုုင္းရင္းသား ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ညွိႏွိဳင္းသြားရန္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။

ထိုု႕အျပင္ ႏိုုင္ငံေတာ္ အတိုုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ တရား၀င္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးရန္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ကိုုယ္စာလွယ္ ၂၂ ဦး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္အခ်က္မ်ားကိုုလည္း ယခုုအစည္းအေ၀းမွ ျပင္ဆင္ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟုု ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ မွ ဆက္ေျပာသည္။

က်ေနာ္တိုု႕ ေမတၱာရပ္ခံၿပီးေတာ့ ေတြ႕ဆံုုခြင့္ေတာင္းထားတဲ့ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတိုုင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္နဲ႕ေတြ႕ေရးက အတည္ျပဳခ်က္ ရပါတယ္၊ က်ေနာ္တိုု႕ဖက္ကလည္းရတယ္ အစိုုးရ ဖက္ကလည္း ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ လာေရာက္ဖိုု႕ ဖိတ္ၾကားစာ ရရွိပါတယ္ ရရွိတဲ့အတြက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ၈ ဦး ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ စုုစုုေပါင္း ၂၂ ဦး ေနျပည္ေတာ္သြားဖိုု႕ ခရီးစဥ္ သတ္မွတ္တာ ရွိပါတယ္။

 တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၾက သည့္ အပစ္ရပ္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေရွ႕ဆက္ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ကိုုလည္း သေဘာတူ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟုု ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ မွ ဆက္ေျပာသည္။

 ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ ၁၀ ခ်က္ပါပဲ PPST ကေနၿပီးေတာ့ ဦးေဆာင္ေပးေနရတဲ့ UPDJC တိုု႕ JMC တိုု႕ CT တိုု႕ ဒီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြ အားလံုုးရဲ့ အေျခအေနေတြကိုုၾကည့္ၿပီး ေတာ့ သူတိုု႕ ဘယ္လိုု ဆက္လုုပ္ႏိုုင္မလဲဆိုုတဲ့ မူ၀ါဒ ခ်ေပးဖိုု႕တာ၀န္ေပါ့ဗ်ား၊ အေရးႀကီးတာ ကေတာ့ အပစ္မရပ္ေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူ၀ါဒေတြ ၂၁ ပင္လံုုအေပၚ သေဘာထား၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ ဒီ ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြမွာရရထားတဲ့ မူလ သေဘာတူ စာခ်ဴပ္ေတြကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖိုု႕။

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ EAO PPST အဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕က ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုုးထားေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဒုုတိယအႀကိမ္ ထိပ္သီးအ စည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ထိုုအဖြဲ႕တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး KNU အဖြဲ႕မွ ဥကၠဌ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုုး မွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ဥကၠဌ ဒုု ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္စစ္ မွ ဒုု အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕မွ ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မွဳေပးႏုုိင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕ေၾကာင္းသိရသည္။