စစ္အင္အားတိုုးခ်ဲ႕မွဳေၾကာင့္ တိုုက္ပြဲျပင္းထန္လာႏိုုင္

သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္။
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ျမန္မာအစိုုးရတပ္မေတာ္မွ တအာင္း ပေလာင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမ အတြင္းသိုု႔ တပ္အင္အားမ်ားတိုုးခ်ဲ႕ ျဖည့္တင္းလာသည့္အေျခအေနေၾကာင့္ တိုုက္ပြဲမ်ား ပိုုမို ျပင္းထန္လာ ႏိုုင္သည္ဟုုု တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ PSLF/TNLA မွ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဗိုုလ္မွဴး မိုုင္းအိုုက္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

“ဒီ စကခ လက္ေအာက္ခံက အခုု တိုုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ေဒသကိုု ထပ္မံျပီးေတာ့မွ အင္အား ေတြျဖည့္ လာတယ္။ စစ္ကူေတြျဖည့္လာတယ္ က်ေနာ္တိုု႔ သိရသေလာက္ကေတာ့ ေနာက္ထပ္ ေအာက္ ဖက္မွာလည္း စစ္အင္အားေတြ ထပ္မံျပီးျဖည့္မယ္လိုု႔ေတာ့ သိရတယ္။ လမ္းမွာေရာက္ေနျပီလိုု႔ သိရတယ္ ဆိုုလိုုတာက အဲဒီေဒသမွာ တိုုက္ပြဲပိုုျပင္းထန္လာႏိုု္င္တဲ့ အေနအထားေတာ့ရွိ ေသး တယ္”

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုုင္းရွိ ကြတ္ခိုုင္ျမိဳနယ္၊ မန္တံုုျမိဳ႔နယ္၊ နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္၊ နမ့္စန္ျမိဳ႕နယ္မ်ားသိုု႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္တပ္အင္အား ၅၀၀ ၀န္းက်င္ခန႔္ ထပ္မံတိုုးခ်ဲ႕ ထားသည္ဟုုသိရသည္။

တပ္မတခုုကိုု တပ္အင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္ဟုု ခန္႔မွန္းရျပီး လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္ အင္အား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္ဟုု ဗိုုလ္မွဴး မိုုင္းအိုု္က္ေက်ာ္မွ ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ကလည္း ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုု္င္းလံုုျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တ အာင္း ပေလာင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တိုု႔ အၾကား တိုုက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ တိုုက္ပြဲအေျခအေန ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုုလ္မွဴး မိုုင္းအိုုက္ေက်ာ္က အခုုလိုု ဆက္ေျပာသည္။

“မေန႔က ဆိုုရင္ေတာ့ မေန႔က ၁၁ နာရီေလာက္ကေန ညမိုုးခ်ဳပ္တဲ့အထိ ေက်ာက္မဲနယ္ထဲမွာ ေပါ့ေနာ ပါလႈိင္ရြာနဲ႔ ေညာင္ေမာင္းရြာ ၾကားမွာျဖစ္တယ္။ ညလည္း စစ္ကူေတြျပန္လာတယ္ က်ေနာ္တိုု႔ အဖြဲ႔နဲ႔ ျပန္တိုုးတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ပါဆိုုင္ရြာမွာျပန္ျဖစ္တယ္ အဲဒီမွာ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ နယ္မွာေပါ့ေနာ အဲမွာလည္း ၂ နာရီေလာက္ၾကာတယ္။ တဖက္ကလည္း ဟိုုဖက္ မုုိင္းလံုုျမိဳ႕နယ္ ထဲမွာ က်ေနာ္တိုု႔အဖြဲ႔ ရွိတဲ့ေနရာကိုု လာျပီးေတာ့မွ လက္နက္ၾကီးေတြနဲ႔ ပစ္တယ္ က်ေနာ္တိုု႔ ဖက္ တဖက္နဲ႔တဖက္ လက္နက္ၾကီးေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ပစ္တယ္ က်ေနာ္တိုု႔က မေန႔ညကကိုု တိုုက္ပြဲ က ၃ ၾကိမ္ျဖစ္သြားတာေပါ့ေနာ္”

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) တပ္ဖြဲ႔တိုု႔သည္ ယခုုႏွစ္ အတြင္း တိုုက္ပြဲ ပိုုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ျပီး ၁ လ အတြင္းမွာပင္ တိုုက္ပြဲေပါင္း အၾကိမ္ေရ ၂၀ေက်ာ္ ၃၀ ခန္႕ရွိသည္ ဟုုသိရသည္။

တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) နယ္ေျမထဲသိုု႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္မမ်ား အျပင္ စကခ၊ ရမခ ကဲ့သိုု႔ တပ္မ်ားကိုလည္း တိုုးခ်ဲ႕ အင္အားျဖည့္ ထားသည္ ဟုုသိရ သည္

 “မတ္လ ေလာက္ေရာက္ တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထိုုးစစ္က ေတာ္ေတာ္ေလး မ်ားတယ္ေျပာရမယ္ ဆိုုရင္ေတာ့ တပ္မ ၁၁ ရယ္၊ တပ္မ ၃၃ ရယ္၊ တပ္မ ၆၆၊ ၇၇၊ ၈၈၊ ၉၉ အကုုန္လံုုး က်ေနာ္တိုု႔ဆီမွာ ေရာက္လာတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာလည္း စကခ ၁ ရယ္ စကခ ၁၆ ရမခ အထိုုင္ တပ္ ေတြေပါ့ေနာ သူတိုု႔ရဲ႕ အေျခစုုိက္တပ္ေတြလည္းရွိတယ္။” ဟုု ဗိုုလ္မွဴး မိုုင္း အိုုက္ေက်ာ္မွဆိုုသည္။

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) တိုု႔သည္ ေမလအတြင္း မွစတင္ကာ တိုုက္ပြဲအရွိန္ ျပန္လည္ျပင္းထန္လာခဲ့ျပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည္ ဟုသတင္းရရွိသည္။