၂၁ ရာစုု ပင္လံုု ညီလာခံ တက္ရန္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕သံုုးဖြဲ႕ အဆင္သင့္ရွိဟုု ေျပာ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ၾသဂုုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ၾသဂုုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုုပင္လံုု ညီလာခံကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္ မွ်တမႈ အမ်ိဳးသားပါတီ ( MNTJP/MNDAA )၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး ( PSLF/TNLA) ႏွင့္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ULA/AA ) အဖြဲ႔တိုု႔ တက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေၾကာင္း ပူးတြဲ သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ကိုု ယေန႔ ၾသဂုုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုုတ္ျပန္ခ်က္ ထုုတ္ျပန္ရသည့္ အ ေၾကာင္းအရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ဦး ( PSLF/TNLA ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုုလ္မွဴးၾကီး တာဘုုန္းေက်ာ္မွ ယခုုလိုုေျပာ သည္။

“ျပီးခဲ့တဲ့ ၁၅ ရက္ ၾသဂုုတ္လ ၁၅ ရက္တုုန္းက UPDJC ေနာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဦးေဆာင္ တဲ့ က်ေနာ္တိုု႔ ဒီ ေကာ္မတီက အစည္းအေ၀းလုုပ္တယ္ အဲဒီမွာ အားလံုုးပါ၀င္ေရးမူကိုု လက္ခံ တယ္ ၃၁ ရက္ေန႔က်ရင္လည္း ဒီ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုု ညီလာခံကိုု စလုုပ္သြားမယ္ဆိုုျပီး ဆံုုးျဖတ္ ခ်က္ေတြခ် တယ္။ အဲဒီလိုု က်ေနာ္တိုု႔ သိရတဲ့အတြက္ ဒါကေတာ့ အားလံုုးပါ၀င္ေရးမူကိုု လက္ခံ တယ္ဆိုုတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တိုု႔ မဟာမိတ္သံုုးဖြဲ႔လည္း တစ္ျခားတိုုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုုင္ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနည္းတူ က်ေနာ္တိုု႔ ညီလာခံကုုိ တက္ေရာက္ႏိုုင္တဲ့ အခြင့္အ လမ္းရွိတယ္လိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔ ဒီလိုုပဲ သေဘာေပါက္သြားတယ္။ နားလည္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္မိုု႔ က် ေနာ္တိုု႔ အေနနဲ႔ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံကိုု က်ေနာ္တိုု႔ တက္ေရာက္ဖိုု႔ အဆင့္သင့္ရွိတယ္ဆိုုတာ က်ေနာ္တိုု႔ သေဘာထား ထုုတ္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။” ဟုု ဗိုုလ္မွဴးၾကီး တာဘုုန္းေက်ာ္မွ ေျပာသည္။

ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုုးရလက္ထက္မွ ယခုုလက္ရွိ ျမန္မာအစိုုးရ လက္ထက္အထိ အစိုုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ၾကား ပူးေပါင္ ေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္တြင္းစစ္မီးေျပျငိမ္းႏိုုင္ရန္အတြက္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြး အေျဖရွာလာသည္မွာ တုုိင္းရင္းသားလူထုုတစ္ရပ္လံုုး လိုုလားေတာင့္တသည့္ ႏိုုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးေရးနည္းျဖစ္သည္ဟုု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

မိမိတိုု႔ မဟာမိတ္ သံုုးဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၾသဂုုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ပင္လံုုညီလာခံသိုု႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အသင့္အေနအထားတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အစိုုးရဖက္မွ မိမိတိုု႔အား ယခုုအခ်ိန္ထိ တစံုုတရာေျပာဆိုု အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း မဟာမိတ္သံုုးဖြဲ႕၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဗိုုလ္မွဴးၾကီး တာဘုုန္းေက်ာ္မွ ယခုုလိုုေျပာသည္။

“က်ေနာ္တိုု႔ မဟာမိတ္သံုုးဖြဲ႔အေနနဲ႔ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံကိုု တက္ေရာက္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ က်ေနာ္ တိုု႔ အျပည့္အ၀ရွိတယ္။ ႏိုုင္ငံေရး ျပႆာနာကိုု ႏိုုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖိုု႔ ဆႏၵ အျပည့္အ၀ ရွိ တယ္။ ဒါက ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚမွာ က်ေနာ္တိုု႔ထားတဲ့ သေဘာထားရပ္တည္ ခ်က္ပါ။ အဲဒါကိုု အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုုခုုက ပိတ္ပင္တားဆီးတယ္ ကန္႔သတ္လိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔ လိုုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရ ဘူးဆိုုလိုု႔ရွိရင္ အဲဒါကေတာ့ ပိတ္ပင္တားဆီးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လူပုုဂၢဳိလ္ရဲ႕ အပိုုင္းပဲ ျဖစ္ တယ္လိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔ ျမင္ပါတယ္ က်ေနာ္တိုု႔ မဟာမိတ္သံုုးဖြဲ႔ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဦး ေဆာင္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ Process ထဲမွာ က်ေနာ္တိုု႔ လိုုက္ပါဖိုု႔ အဆင္ သင့္ျဖစ္တယ္ က်ေနာ္တိုု႔ အျမင္နဲ႔က ကိုုယ့္အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈအတြက္ေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ ဒီလိုုပဲ ရပ္တည္လႈပ္ရွားသြားမယ္ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။” ဟုု ဗိုုလ္မွဴးၾကီး တာဖုုန္းေက်ာ္မွ ေျပာ သည္။

ဒါအျပင္ လက္ရွိျမန္မာအစိုုးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုုးအတူတကြ လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ မိမိတိုု႔အေနျဖင့္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေန သည့္ တိုုက္ပြဲမ်ားကိုု အျပန္အလွန္ရပ္စဲျပီး တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ေဒသတည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတိုု႔ကိုု ႏိုုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြး သည့္နည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵအျပည့္အ၀ရွိေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မိုုင္းလာေဒသမွာ အစိုုးရအဖြဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ မွ အျငိမ္းစား ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ေဇာ္ဦး ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး မဟာမိတ္သံုုးဖြဲ႔တိုု႔ ေတြ႔ဆံုုရာတြင္ လက္နက္စြန္႔ ေရးအတြက္ ေၾကညာခ်က္ ထုုတ္ျပန္မွသာ ညီလာခံတက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ဟုု မဟာမိတ္သံုုးဖြဲ႔အား ေျပာဆိုုထားသည္။