ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – (၂၁)ရာစုပင္လုံပထမအစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၅၊၀၈၊၂၀၁၆။

14046012_656724911142796_3645752683196613584_n