၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံ UNFC အဖြဲ႕ တက္ေရာက္မည္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ၾသဂုုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဴပ္ လက္မွတ္မေရးထုုိးၾကရေသးသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၾသဂုုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတက္ ေရာက္ရန္ ယေန႕ ၿပီးဆံုုးသြားသည့္ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ အေရးေပၚ တိုုးခ်ဲ႕ အစည္းအေ၀းမွ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုု တည္ေဆာက္ႏိုုင္းေရးအတြက္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္သိုု႕ တက္လွမ္းႏိုုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕စည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံအား အားလံုုးႏွင့္အတူတကြ တက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုု UNFC တြဲဘက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၁ ဦးထြန္းေဇာ္ မွ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာဆိုုသည္။

က်ေနာ္တိုု႕ ဒီ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံကိုု တက္ေရာက္ဖိုု႕အတြက္ သေဘာထား အမ်ားရဲ့ ဆႏၵ သေဘာထားအရ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးရင္ တက္ေရာက္တဲ့ အခါမွာ က်ေနာ္တိုု႕ အားလံုုး အဆင့္ဆင့္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ က်ေနာ္တိုု႕အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား မယ္ ဆိုုတဲ့ သေဘာထားေတြ ခ်မွတ္ပါတယ္၊

 ထိုုအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လက္ရွိေနာက္ဆံုုးအေျခအေနမ်ားကိုု သံုုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံမွာ တင္ျပမည့္ သေဘာထားမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ က႑ ၆ ရပ္ျဖစ္တဲ့ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ၊ လံုုၿခံဳေရး ၊ အေထြေထြက႑ မ်ားပါ၀င္သည့္ UNFC သေဘာထားမ်ားကိုု တင္ျပသြားရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟုု ဆက္ေျပာသည္။

 မေန႕က က်ေနာ္တိုု႕ ဒီ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားတဲ့ ညီေနာင္ ၈ ဖြဲ႕နဲ႕ က်ေနာ္တိုု႕ အစိုုးရဖက္က ကိုုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ JICM အစည္းေ၀းလုုပ္ၾကတယ္ အဲ့ဒီ အစည္းအေ၀းမွာ လာမည့္ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုု မွာလုုပ္မည့္ ဒီ သဘာပတိ အဖြဲ႕နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ သေဘာထားေတြ ခ်တာရွိပါတယ္ အမွန္ေတာ့ အဲ့လိုုမ်ိဳး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ သေဘာထားဟာ က်ေနာ္တိုု႕က်င္းပေရး ပူးတြဲ ေကာ္မတီကေန တဆင့္ အားလံုုးပါ၀င္တဲ့ အခင္းအက်င္းမွာ ခ်မွတ္ရမည့္ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ JICM မွာပဲ ခ်မွတ္သြားတဲ့အခါၾကေတာ့ နည္းနည္း တပ္ဦးကၽြံသလိုုျဖစ္ပါတယ္ က်ေနာ္တိုု႕ လိုုက္ပါရတဲ့ လူေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ လူေတြအတြက္ ဒီအခင္းအက်င္းမွာ နည္းနည္းစိတ္က စႏိုုးစေႏွာက္ ျဖစ္စရာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ လာမည့္ သဘက္ခါ ေပါ့ ၂၇ နဲ႕ ၂၈ ၂၉ ဒီ သံုုးရက္တာမွာ က်ေနာ္တိုု႕ က်င္းပေရးေကာ္မတီရဲ့ အလုုပ္အဖြဲ႕ေတြ ထိုုင္သြားဖိုု႕ ရွိပါတယ္ အဲ့ဒီမွာလည္း က်ေနာ္တိုု႕ရဲ့ သေဘာထားေတြ ဆက္လက္တင္ျပၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တိုု႕ ညွိႏွိဳင္းမွဳေတြလုုပ္မယ္ ၿပီးရင္ က်ေနာ္တိုု႕ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္အတိုုင္း ဆက္လက္ၿပီးမွ ညီလာခံမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုုတဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြလည္း ခ်ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ၾသဂုုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ၿပီးဆံုုးသြားခဲ့သည့္ ၄င္းအစည္းအေ၀းတြင္ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုု ညီလာခံ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအတြက္ က်င္းပေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ ၇ ဦးေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ SSPP အဖြဲ႕မွ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ စိုုင္းထူး၊ KIO အဖြဲ႕မွ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ ဂြန္ေမာ္၊ NMSP အဖြဲ႕မွ ႏိုုင္ေအာင္မေငး၊ ANC အဖြဲ႕မွ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္း၊ KNPP အဖြဲ႕မွ ခူးထဲဘူး၊ KIO အဖြဲ႕မွ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး လေအာင္ နဲ႕ SSPP အဖြဲ႕မွ စိုုင္းဘထြန္း တိုု႕ကိုု ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု သမၼတ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အစိုုးအၾကား လက္မွတ္ေရးထိုုးၾကမည့္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဴပ္ (NCA) ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီခ်က္ ၈ ခ်က္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံုုးအေျခအေနမ်ားအား DPN အဖြဲ႕မွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အစိုုးရႏွင့္ ဆက္လက္ညွိႏွိဳင္းသြားရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟုု သိရသည္။

ၾသဂုုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕မွ စတင္က်င္းပခဲ့သည့္ ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚ တိုုးခ်ဲ႕ အစည္းအေ၀း ကိုု တိုုင္းရင္သား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕၀င္ ၇ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ကိုုယ္စားလွယ္ ၃၀ ခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။