NCA ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ လက္မွတ္ေရးထိုုးႏိုုင္ေရး ေဆြးေႏြး

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN မွ ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ယေန႕နံနက္ပိုုင္းက ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ Shangri-La Hotel တြင္ NCA ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုုးႏုုိင္ရန္ အဆိုုျပဳခ်က္ မူၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

DPN အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံ မတိုုင္ခင္က အစိုုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုုခဲ့ခ်ိန္တြင္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုု သမၼတ ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုုးရႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုုးႏိုုင္ရန္အတြက္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဴပ္ NCA ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီခ်က္ ၈ ခ်က္ကိုု တင္ျပထားခဲ့သည္ဟုု သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုမွဳႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ မွ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႕က ယခုုလိုု ေျပာဆိုုသည္။

က်ေနာ္တိုု႕ အရင္က တင္ျပထားတဲ့ ၈ ခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ဖိုု႕ ရွိတယ္ေလ အဲ့ဒီ ၈ ခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တိုု႕ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ အေျဖမရေသးဘူးေလ မရေသးဘူးဆိုုေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ကေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ ႏိုုင္ေလာက္တဲ့အဆင့္ထိပဲထားၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ ႏွစ္ဖက္စလံုုးကေတာ့ ျပန္လည္ေနရာခ် ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုုတဲ့ သေဘာနဲ႕ လုုပ္ထားတာ ဆိုုေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ အဲ့ဒီဟာကိုုေတာ့ တဖက္တလမ္းအေနနဲ႕ ဆက္ညွိမယ္ဆိုုတဲ့ သေဘာပါ၊

အစိုုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္သိုု႕ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ထဲတြင္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းကိုု အစိုုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ UNFC အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ တရား၀င္ ပူးတြဲထုုတ္ျပန္ရန္၊ ႏွစ္ဘက္လိုုက္နာရမည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ႏွင့္ တပ္ပိုုင္ဆိုုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုုပ္ငန္းေတြကိုု ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမွဳ ရယူရန္ႏွင့္ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုု အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုု အေျခခံ ဥပေဒေတြကိုု ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ စတဲ့ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ အား ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုု သိရသည္။

အစည္းအေ၀းအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဦးေအာင္စိုုး၊ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦး၊ ဦးေက်ာ္သူရ ႏွင့္ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ တိုု႕ တက္ေရာက္ၿပီး တိုုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြဖက္ကေတာ့ NCA အပစ္ရပ္လက္မွတ္မေရးထိုုးၾကရ ေသးတဲ့ တိုုင္းရင္သား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕က ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။