ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား အေမရိကန္ ကူညီမည္ဟုု ကန္သံအမတ္ေျပာ

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။
သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ယက္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုု ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုုင္ရာ အေမရိကန္သံ အမတ္ Scot Marciel (စေကာ့မာဆီအယ္လ္) သည္ ဒုုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကိုု တင္ျပ ၿပီး အကူအညီေပးရန္ စဥ္းစားသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ကိုု ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ သံအမတ္ႀကီးသည္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ ျပည္နယ္ အစိုုးရ အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုၿပီး ေနာက္ မိုုင္းနား KBC စစ္ေဘးဒုုကၡသည္စခန္းကိုု သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးက သူေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြ၊ ေဒသခံေတြ၊ စစ္ေဘးဒုုကၡသည္ေတြ ရဲ႕ အခက္အခဲေတြကိုု အေမရိကန္အစိုုးရအဖြဲ႕ အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူေတြကိုု တင္ျပၿပီး အဆိုုပါ အခက္အခဲ ျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးဘယ္ေလာက္ ထိ ကူညီေပးသြားမလဲဆိုုတာေတြကိုု စဥ္းစားေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း မိုုင္းနား KBC စစ္ေဘးဒုုကၡသည္စခန္းမွာ စစ္ေရွာင္ျပည္ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုစဥ္ ေျပာဆိုုခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥေတြႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္က ေျပာသည္။

သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel ဟာ ေျမျမွဳပ္မိုုင္းရွင္းလင္းေရး ျမစ္ႀကီးနား အေျခဆိုုက္ ႏိုုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ႏွင့္ လည္း ေတြ႕ဆံုုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လည္း ေတြ႕ဆံုု သြားမွာျဖစ္ၿပီး သူ႔ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္ကေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ကေန ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္အၾကာ ေလ့ လာသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သံုုးရက္တာ ၾကာျမင့္မည့္ သံအမတ္ႀကီးရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုုးရ အဖြဲ႕၊ ေဒသခံ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုဘက္မွ အကူအညီေပးႏုုိင္ေရး၊ အနာဂတ္တြင္ မည္သိုု႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားၾကမ လဲဆိုု တာေတြကိုု ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုုန္အေျခစိုုက္ အေမရိကန္သံရံုုးကလည္း သတင္း ထုုတ္ျပန္ ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel ရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုု ပထမဆံုုး အႀကိမ္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။