တအာင္းလူထုုအေပၚ က်ဴးလြန္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ေတာင္းဆိုု

သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္။
စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းက တိုုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တအာင္း ျပည္သူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံေနရတာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ရပ္ဆိုုင္းဖိုု႔ တအာင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုုလိုုက္သည္။

တအာင္း(ပေလာင္)ျပည္သူမ်ားကိုု တပ္သားသစ္အတင္းအဓမၼ ေကာက္ခံျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကုိ မတရားပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားကိုု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ – RCSS/SSA က်ဴး လြန္ေနတာျဖစ္တယ္လုုိ႔ တအာင္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

“ဒီက်ေနာ္တုုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုုင္းနယ္မွာ တပ္သားစုုေဆာင္းတယ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး
ဘုုန္းႀကီးေတြ
ကိုုလည္း ဖမ္းၿပီး ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထေက်ာင္းေတြ မဖြင့္ႏိုုင္ေအာင္ပိတ္ပင္တာ၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီး
က်ာင္းတက္ေနတဲ့ ကေလးေတြကိုုလည္း ေဒသကိုု ျပန္လာၿပီး စစ္မႈ ထမ္းဖိုု႔ မျပန္လာရင္ သူတိုု႔ရဲ႕မိဘေတြကိုု
ဖမ္း ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ပိုုင္ဆိုုင္မႈ
ေတြကိုု သိမ္းမယ္ဆိုုတဲ့ ကိစၥေတြေပါ့ အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ထိုုးခိုုင္း တာေတြေပါ့ ၿခိမ္းေျခာက္တာေပါ့ အဲ့ဒါေတြျဖစ္ေနတယ္။ ရွမ္းေျမာက္ပိုုင္းမွာလည္း အဲ့လိုုပဲ လူထုုကၿခိမ္းေျခာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးခံေနရတယ္။” ဟုု တအာင္း လူငယ္အဖြဲ႕မွ မိုင္းဆါည္ရံက္ က ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တအာင္းလူထုုမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ေတြ၊ သက္ဆိုုင္ရာ အစိုုးရတာဝန္ရွိသူေတြအေနျဖင့္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးတာမ်ိဳးေတြ လံုုးဝမရွိဘူးလိုု႔ မိုုင္းကိုုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသား ပါတီ ဥကၠဌ မိုုင္းေအာင္ခမ္းက ယခုုလိုုေျပာသည္။

“ဒီတအာင္းေဒသမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတဲ့ဟာေတြ RCSS  ကိုုလည္း ရပ္တန္႔ေပးဖိုု႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ စာေတြေပးပိုု႔ခဲ့ေပမယ့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘူး။ အစိုုးရအေနနဲ႔လည္း တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမႈ အပိုုင္းေတြ
မရွိဘူး။ ရွမ္းေျမာက္ေရာ ရွမ္းေတာင္ေရာ တိုုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အခုုထိ တအာင္းလူထုုက ႀကံဳေနရတယ္။ ရွမ္းေတာင္မွာဆုုိရင္ ပါတီဆိုုင္းဘုုတ္ေတာင္ ေထာင္ခြင့္မရွိဘူး။”
ဟုု မုုိင္းေအာင္ခမ္းက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ RCSS/SSAတပ္မ်ားအား အျမန္ဆံုးဆုတ္ခြာေပးရန္၊ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြကိုု နည္းမ်ဳိးစံုုျဖင့္
အၾကမ္းဖက္ၿပီး ဦးတည္တိုက္ခိုုက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ RCSS/SSA ႏွင့္ TNLA တို႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကား
ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပစ္ခပ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္တန္႔ၿပီး ႏွစ္ဘက္ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးမႈမ်ား အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္
ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ျပဳလုုပ္ၿပီး ေတာင္းဆိုုလိုုက္သည္။

တအာင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ေျပာဆိုုမႈမ်ားသည္ တဖက္သက္စြပ္စဲြေျပာဆိုုမႈမ်ားသာျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု RCSS/SSA အေနနဲ႔ မက်ဴးလြန္ေၾကာင္း RCSS/SSA ေျပာခြင့္ရ ဒုု-ဗိုုလ္မွဴးႀကီး
စိုုင္းမိန္းက ယခုုလိုုေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ႀကိဳးစားၿပီးေဆြးေႏြးတာေပါ့ေနာ္၊ ဒီလိုုမ်ိဳးတဖက္သက္ မီဒီယာနဲ႔တုုိက္ခိုုက္တာ၊
ထုုတ္ျပန္ခ်က္ေတြထုုတ္ေနတာ မဟုုတ္မမွန္တာေတြကိုု ေျပာေနတာဟာ က်ေနာ္တုုိ႔ ျပႆနာကိုု ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုုိင္
မွာမဟုုတ္ဘူးလိုု႔ ျမင္တာေပါ့ေနာ္။ ဘာလိုု႔လဲဆိုုေတာ့ ဒီေဒသအတြင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္တာတိုု႔ ဘာေတြတိုု႔ဆိုုတာ မီဒီယာေတြအေနနဲ႔လည္း သြားၿပီးေလ့လာလိုု႔ ရတယ္၊ လူထုုနဲ႔လည္းေတြ႕လိုု႔ရတယ္၊ က်ေနာ္တိုု႔ကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ ရွမ္းျပည္သားေတြပဲ လူ႔ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ဘာလိုု႔လုုပ္ဖိုု႔လိုုသလဲ ဟုုတ္တယ္မွတ္လား၊ က်ေနာ္တုု႔ိဆီကိုုေစတနာရွိလိုု႔ စစ္မႈထမ္းဖိုု႔
လာရင္ေတာ့လက္ခံတယ္၊ စစ္သားသစ္စုု
ေဆာင္းတာတိုု႔ကေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ဆီမွာမရွိပါဘူး။ ဒီျပႆနာေတြအတြက္ အဓိကေတြ႕ဆံုုဖိုု႔ပဲေပါ့ေနာ္။”
ဟုု RCSS/SSA ေျပာခြင့္ရ ဒုု-ဗိုုလ္မွဴးႀကီး စိုုင္းမိန္း ကေျပာ သည္။

တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုုး၊ တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳး သားပါတီတိုု႔ ပူးေပါင္းက တအာင္းလူထုု ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုုင္ရန္ ရန္ကုုန္
ျမိဳ႔ထိ သြားေရာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳ လုုပ္ၿပီး ေတာင္းဆိုုရတာျဖစ္တယ္လိုု႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုု စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး  “ရွမ္းျပည္ နယ္အတြင္း တအာင္းမိ ဘျပည္သူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းအေပၚတအာင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္” တစ္ေစာင္ကိုုလည္း ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။