မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မွဳအား တပ္မေတာ္မွ မွီခိုုေနဟုု LNDO ထုုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ေအာက္တိုုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းစိုုက္ပ်ိဳးမွဳ ပိုုမိုုမ်ားျပားလာေနၿပီး ေရႊႀတိဂံေဒသမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မွဳအေပၚ မွီခိုုေနသည္ဟုု ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕အေျခစိုုက္ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ LNDO မွ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ထုုတ္ျပန္ ေျပာဆိုုလုုိက္သည္။

ေအာက္တိုုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕က ထိုုင္း ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ မူးယစ္ေဆးမွ အာဏာ ဆိုုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရႊႀတိဂံတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က်င့္ သံုုးသည့္ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မွဳ ဗ်ဴဟာ အစီရင္ခံစာအား ျဖန္႕ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုုးရတပ္မေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းသိုု႕ ထိုုးစစ္ဆင္မွဳမ်ားသည္ ဘိန္း မွရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္တစ္စံုုတစ္ရာႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ဟုု လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ LNDO ဒါရိုုက္တာ ဂ်ာဖက္ ဂ်ာဂူ မွ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာဆိုုသည္။

အထူးသျဖင့္ ေရႊႀတိဂံမွာေပါ့ေနာ္ ေျပာင္းလာတဲ့ အရာရွိတုုိင္းက သူေဌးျဖစ္တာပဲ၊ ဒါကရလိုု႕သူေဌးျဖစ္တယ္။ ဆိုုေတာ့ ဒီဥစၥာက တိုက္ရိုုက္သူ႕ကိုု ေပးတာေတာ့ မဟုုတ္ဘူးဗ်၊ သူ႕ရဲ့ ရဲေဘာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ တပ္ၾကပ္ႀကီးေပါ့ သြားၿပီးေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး လုုပ္တဲ့လူဆီကိုု အလည္သြားတဲ့အခါၾကေတာ့ ဟိုုအေၾကာင္းရွိ ဒီအေၾကာင္းရွိတယ္ေပါ့ ဒီလိုုအေၾကာင္းျပရင္းနဲ႕ သူတိုု႕ ရၾကတယ္။

ထိုုအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုုင္းရွိ မိုုင္းပင္းၿမိဳ႕နယ္၊မိုုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊က်ိဳင္းတံုုၿမိဳ႕နယ္၊ မိုုင္ပန္ၿမိဳ႕နယ္၊တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိန္းလားၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လားဟူေက်းရြာ ၃၃ ရြာမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ဆက္ေျပာသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၃၇ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္ ၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုုင္းတြင္ စစ္ေရးအရွိန္ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္တိုုးခ်ဲ႕မွဳ၊ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ တိုုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕မ်ား တိုုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ တိုုက္ပြဲမ်ား အဆက္အစပ္ မ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုု႕အျပင္ ျမန္မာ့စစ္တပ္က မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မွဳကိုု မွီခိုုေနျခင္း၊ ဘိန္းထြက္ရွိမွဳအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ဘိန္းေရာင္းခ်ျခင္းကိုု ထိန္းခ်ဴပ္ရာမွ ရသည့္အျမတ္၊ ဖမ္းမိ မူးယစ္ေဆး မ်ားကိုု ေရာင္းရာတြင္ ရာခိုုင္ႏွဳန္းေကာက္ခံျခင္း၊ ဘိန္းခ်က္စက္ရံုုတြင္ အရင္းအႏွီးစိုုက္ျခင္း၊ ထြက္ရွိလာသည့္ပစၥည္းကိုုသယ္ရာတြင္ လံုုၿခံဳေရးယူေပးရျခင္း စတာေတြကိုု လည္း အစီရင္ခံစာမွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ဘိန္းအစားထိုုးသီးႏွံစိုုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘိန္းစိုုက္ပ်ိဳးမွဳက်ဆင္းရန္ အတြက္ ႏိုုင္ငံတကာမွ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေနမွဳမ်ားသည္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွဳ မရွိပဲ ျဖစ္ေနသည္ဟုုလည္း ဂ်ာဖက္ ဂ်ာဂူ မွ ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးလုုပ္လာတာ က်ေနာ္ထင္တာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ မကေတာ့ဘူး ဆိုုေတာ့ အေျပာက မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ အခုု ေထာက္ပံ့တဲ့ေငြက တပ္ကိုုပဲ ၀င္ေနတယ္။ ၀င္ေတာ့ တပ္၀င္ေတာ့ တပ္ကက်ေနာ္ခုုနက ဆိုုလိုုတာက တကယ့္စိုုက္ပ်ိဳးတဲ့လူ တကယ့္မူးယစ္ေဆးလုုပ္တဲ့လူ ေထာက္ပံ့တာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္ အဲ့ေတာ့ မေထာက္ပံ့နဲ႕ ဒီေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္ ဒီ လက္နက္ပဲတုုိးၿပီးေတာ့ အင္အားပဲတိုုးၿပီးေတာ့ တကယ့္ဘိန္းစိုုက္တဲ့လူက ပိုုဆင္းရဲလိုု႕ ပိုုဒုုကၡေရာက္ယံုုပဲ။

ထိုု အစီရင္ခံစာထုုတ္ျပန္ခဲ့မွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး ညြန္ၾကားေရးမွဴးရံုုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုု ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ေပးအပ္ထားသည့္ တယ္လီဖုုန္းမ်ားကိုု ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရရွိခဲ့ပါ။

လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ LNDO အဖြဲ႕သည္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၉၇ ခုုႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ဘိန္းအစားထိုုးသီးႏွံ စိုုက္ပ်ိဳးေရး အပါအ၀င္ လားဟူအေရးႏွင့္ ဘ၀ တိုုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ လွဳပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။