မူဆယ္ၿမိဳ႕အတြင္းမွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ေန႔လည္ ၁၂ နာရီေနာက္ပိုင္း ကိစၥရပ္မ်ားအား တာဝန္မယူဆိုသည့္ ေကာလဟာလသတင္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕ ဘက္ျခမ္းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ လာၾကသည္။