NCA တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ လက္မွတ္မေရးထိုုးၾကရေသးသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ ျဖင့္ စုုဖြဲ႕ထားေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၏ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ တိုုးခ်ဲ႕ အစည္းအေ၀းကိုု ႏိုု၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႕ ဒီကေန႕ မနက္တြင္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပေနစဥ္။