လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေရွ႕အလားအလာ ဟူ၍  Stakeholders’ Consultation Meeting အစည္းအေ၀းကိုု ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉  ရက္ေန႕တြင္ တတိယေန႕ အျဖစ္ ဆက္လက္က်င္းပေနသည္။