ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

16174969_1333687760039525_534084059113791497_n