မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP အဖြဲ႕မွ မြန္အမ်ိဳးသားေန႕ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

 

16730512_1195092393944751_3531698139426037416_n 16684323_1195091910611466_3821217642570531728_n