ကခ်င္အမ်ိဳးသားညီလာခံ ပိတ္ပင္ခံရ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ရွိ မေနာကြင္းအတြင္းမွ မဂြ်ယ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ပိတ္ပင္ခံရသည္။

မေနာကြင္းအတြင္းရွိ မဂ်ြယ္ခန္းမ ပတ္ပတ္လည္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လာေရာက္ပိတ္ပင္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ မေနာကြင္း တစ္ခုလံုးအား ပိတ္ထားလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ကခ်င္အမ်ိုးသား ညီလာခံအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ၂ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ရန္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ျပီး စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။