ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။
သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။

ပိတ္ပင္ခံရသည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ညီလာခံအား ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု အႀကိဳ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ က်င္းပခြင့္ ရရွိခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ စီတာပူရပ္ကြက္ရွိ မေနာကြင္းအတြင္းမွ မဂၽြယ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ ပိတ္ပင္ခံရသည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားညီလာခံအား ယေန႔ ညေန ၃ နာရီတြင္ ျပန္လည္က်င္းပခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား အေယာက္ ၆၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ ပါဝင္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု သိရသည္။