ပန္ခမ္း ညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္ ဥပေဒ အေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔ ၾကိဳဆိုု

မတ္လ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။
သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။

တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ  NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးပဲ အစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းအသစ္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ရန္ ပန္ခမ္း အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူခဲ့သည့္ အေပၚ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္ (Legal Aid Network) က ၾကိဳဆိုုလိုုက္သည္။

“လမ္းေၾကာင္းသစ္သြားမယ္ဆိုတာက ဆရာနားလည္တာက ဒီ NCA ကို ထားလိုက္ေတာ့ လက္ရွိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးကို ထားလိုက္ေတာ့ အစအဆံုး အသစ္ကေန ျပန္ေဆြး ေႏြးၾကရေအာင္ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီ လမ္းေၾကာင္းက မွန္တယ္လို႔ ဆရာယူဆ တယ္။ အတုအေယာင္ NCA ၾကီး NCA ေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ့ တစ္ကယ္တမ္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္ တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံက ေရွ႕ ဆက္သြားလို႔ အခက္အခဲ သိပ္ၾကီးသြားျပီ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ စစ္မွန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခုကို ရွာရေတာ့မယ္လို႔ ဆရာ နားလည္တယ္။” ဟု ဥပေဒ အ ေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ထူးမွ ေျပာသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးပဲ  ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္း ညီညႊတ္ ေရးပါတီ/ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရး တပ္မေတာ္(UWSP/UWSA) ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ ပန္ခမ္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

တိုင္ရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဆိုပါက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ပစ္ပယ္ျခင္း ခံ ထားရသည့္ MNDAA ၊ TNLA ႏွင့္ AA အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္လာႏိုင္သည္ဟု ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္ (Legal Aid Network)  မွ ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနနဲ႔လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ မေရးထိုးျခင္း ဆိုသည္ကို အေသကိုင္မထားရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ စဥ္းစားရန္ လိုသည္ဟု လူ႔အခြင့္ အေရး ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ထူး မွ ယခုလို ဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔က NCA လက္မွတ္ထိုးခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္လို႔မရဘူးဆိုရင္ ေရွ႕တိုးလို႔လည္း မရ ေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ တကယ္တိုက္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအမ်ားစု သံုးပံုႏွစ္ပံုေလာက္က ဒီ NCA မွာ မပါဘူး။ ဆိုရင္ အခု ဒီညီလာခံၾကီးရဲ႕  တရား၀င္မႈက ဘယ္လုိ ဆက္လုပ္ေတာ့မလဲ။ လက္ေတြ႔အရ ဘယ္လို ျပသာနာေတြ ေျဖရွင္းမလဲ။ ဆိုရင္ လက္မွတ္ထိုးထား တဲ့ အဖြဲ႔ေတြဖက္က ဒါကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ အေျဖေပးႏိုင္တာကို ဆရာ မျမင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအ တိုင္း ဆက္သြားမဲ့ အစားေတာ့ အစအဆံုး ျပန္စဥ္းစားတာက တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္ ေလ။” ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ထူး က ေျပာသည္။

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ PPST အစည္း အေ၀း ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပန္ခမ္း အစည္းအေ၀း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကျငာခ်က္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးမူ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တို႔ အေပၚ PPST အေနျဖင့္ သတိၾကီးစြာ ေစာင့္ ၾကည့္လ်က္ရွိသည္ဟု ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္အေပၚ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရျပီး သက္ဆုိင္သူမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ ႏိုင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆံုးညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။