ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ၏ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကိုု ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕တြင္ တတိယေန႕ က်င္းပ။