NCA လက္မွတ္ထိုုးရန္ ေတာင္းဆိုုခ်က္မ်ား ခိုုင္မာေအာင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္ဟုုဆိုု

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္။

ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳုုးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕မွ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ခိုုင္မာေအာင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးၿပီးမွ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးရန္ ေဆြးေႏြးဆံုုးျဖတ္မည္ဟုု မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕၌ ၿပီးဆံုုးသြားသည့္ UNFC ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းမွ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟုု UNFC ဒုုဥကၠဌ ႏိုုင္ဟံသာ မွ သတင္းေထာက္မ်ားကိုု ေျပာသည္။

ဒါကေတာ့ အခုုက မူအရပဲ ခ်မွတ္ထားတာကိုုး၊ အဲ့ဒါကိုု သြားျပန္ညွိမယ္ တကယ္လိုု႕ ေျပလည္ရင္ေတာ့ ဒါ အဆင္ေျပသလိုု လုုပ္ေဆာင္သြားဖိုု႕ပါပဲ၊ အဲ့ဒီ ၉ ခ်က္ကိုု သြားညွိတယ္ ဟုုတ္လား။ ၉ ခ်က္ကိုုေတာ့ မူအရေတာ့ လက္ခံလာၿပီးၿပီ ဟိုုဖက္နဲ႕ ဒီဖက္နဲ႕ေပါ့ အေလ်ာ့အတင္းေတြ လုုပ္ထားတယ္။ အဲ့ဒါကိုု ပိုုၿပီးေတာ့မွ ခိုုင္မာေအာင္ နည္းနည္း သြားျပန္ညွိဖိုု႕ ေတာ့ လိုုပါေသးတယ္။ အဓိက အားျဖင့္ကေတာ့ သံုုးပြင့္ဆိုုင္ ကိိစၥ ၊ သူတိုု႕က တိုု႕ နဂိုုမူလ က ေတာ့ သံုုးပြင့္ဆိုုင္ေပါ့ဗ်ား၊ လက္ရွိကေတာ့ သံုုးပြင့္ဆိုုင္ မဟုုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ား အဲ့ဒါကိုု ဘယ္လိုု နည္းနဲ႕ အေျဖရွာမလဲဆိုုတဲ့ ကိစၥ။

UNFC ၏ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN အဖြဲ႕မွ ႏိုုင္ငံေတာ္ အတိုုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္တိုု႕ႏွင့္ မတ္လဆန္းပိုုင္းမွာ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တိုု႕တြင္ အဆိုုျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္ကိစၥကိုု ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးလာခဲ့သည့္ ရလာဒ္အား ေဆြးေႏြးသုံုုးသပ္ခဲ့ၿပီး ယခုုလိုု ဆက္ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု သိရသည္။

မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည့္ ထိုုအစည္းအေ၀းတြင္ ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၏ ဒုုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ တြင္ တင္ျပမည့္ အစီရင္ခံ စာမ်ား ညွိႏွိဳင္း အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ UNFC အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံုု ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ အတည္ျပဳျခင္း ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္ခဲ့ သည္ဟုု ႏိုုင္ဟံသာ မွ ေျပာသည္။

သိုု႕ေသာ္ ဒုုတိယအႀကိမ္ UNFC ညီလာခံ က်င္းပမည့္ရက္အား မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည္ဟုု သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုုအစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရွိ စစ္ေရး ႏိုုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဧၿပီလကုုန္ၿပီးေနာက္ပိုုင္းမွသာ က်င္းပမည့္ရက္ကိုု ေဆြးေႏြး ဆံုုးျဖတ္ သြားမည္ဟုု UNFC ဒုုဥကၠဌ ႏိုုင္ဟံသာ မွ ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒီ စစ္ေရး ႏုုိင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ေပါ့ဗ်ာ ညီလာခံကိုု ဒီသတ္မွတ္ရက္ အတြင္းမွာ မလုုပ္ေဆာင္သင့္ေသးဘူး ႏိုုင္ငံေရး ျပသနာက ေတာ္ေတာ္ေလးကိုု အခက္အခဲရွိ ေနတယ္၊ အဲ့ဒီ အေပၚမွာ က်ေနာ္တိုု႕ကေတာ့ ဒီ အခက္အခဲကိုု ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႕ ျဖတ္ ေက်ာ္ႏိုုင္ဖိုု႕ အတြက္ေပါ့ေလ၊ အခက္အခဲ ဆိုုတာကေတာ့ ပန္ဆန္းမွာဟုုိမွာကေတာ့ သူတိုု႕က ေတာ့ NCA လိုုင္းကိုု မသြားေတာ့ဘူး ဒီဖက္ကလည္း က်ေနာ္တိုု႕ NCA လိုုင္းကိုု ညွိေနတာ လည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကိုု နည္းနည္း တိုုးတက္လာၿပီးေပါ့ေနာ္ အဲ့လိုုအျမင္မတူတဲ့ အေနအထား ႏွစ္ခုုၾကားမွာ က်ေနာ္တိုု႕ကေတာ့ မကိုုင္တြယ္တတ္ရင္ေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္တိုု႕ထဲမွာလည္း က်ေနာ္ တိုု႕ ထဲမွာလည္း အျမင္ေတြ ကြဲႏိုုင္တယ္ ေနာက္ အေျခအေနကလည္း စစ္ေရးကလည္း တိုုးလာ ႏိုုင္တယ္ဆိုုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကိုု က်ေနာ္တိုု႕ ျမင္တယ္ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တိုု႕ကေတာ့ အခ်ိန္ယူ လိုုက္တာ။

ယခုုအစည္းအေ၀းတြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕၌ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP ပန္ခမ္းဌာနခ်ဴပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုုညီအစည္းအေဝး ထုုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ ေဆြးေႏြး သုံုုးသပ္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း UNFC အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုရန္ မရွိဟုု ဆက္ေျပာသည္။

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕အား ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ ႏိုု၀င္ဘာလတြင္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕KIO၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီSSPP၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ ေရးပါတီ KNPP၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီNMSP၊ ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ANC ၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္ တစ္ အစည္းအရံုုး LDU ႏွင့္ ၀ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ WNO စသည့္ အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ ပါ၀င္သည္။