ဧရာ၀တီ ေရကာတာ စီမံကိန္း အားလံုုးရပ္တံ့ရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္။
သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။

ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား အားလုံး ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ားေန႔တြင္  ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕  တန္ဖဲရြာအနီးရွိ ျမစ္ဆံုတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမစ္ဆံုေဒသခံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ Htoi Gender and Development Foundation၊ Kachin Development Network Group (KDNG)၊ ႏွင့္  Mungchying Rawr Jat (MRJ) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းကာ ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“က်မတို႔က ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္းမ်ားေန႔ ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ ဒီ ျမစ္ေခ်ာင္းေပၚမွာ ေရကာတာေတြ လုပ္တာကို လံုး၀ မလုပ္ေစခ်င္လို႔ က်မတို႔က လုပ္တာ။ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံု၊ ျမစ္ညာ၊ ျမစ္၀ွမ္း ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေတြကို အားလံုး ဖ်တ္သိမ္းေပးဖို႔ က်မတို႔က အဲဒါကို မလိုခ်င္လို႔ ၿပီးေတာ့ ဧရာ၀တီ ျမစ္ႀကီးဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သူဟာသူစီးဆင္းေနပါေစလို႔ ဘာအတားအဆီးမွ မရွိေပါ့ေနာ စီးဆင္း ႏိုင္ပါေစလို႔ ေနာ။ ေရဟာ က်မတို႔ရဲ႕ အသက္ေပါ့ေနာ က်မတို႔ရဲ႕ အသက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ က်မတို႔ လူသားေတြ သာမက သစ္ပင္ ပန္းမာန္ အားလံုးေပါ့ေနာ တိရစၦာန္ေတြရဲ႕ အသက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေရကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ က်မတို႔ ဒါကို လုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု  ျမစ္ဆံုေဒသခံ ေဒၚဂ်ာေခါန္ က ေျပာ သည္။

အခမ္းအနားတြင္ တရုတ္အစိုးရ၏ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္လူမႈ ဖြံ႔ျဖိဳး ေရး ကြန္ရက္ (KDNG) မွ ကိုစတီဗင္ေနာ္ေအာင္မွ ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ျပီး ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္ ၀ွမ္းမ်ား အားလံုးကို သဘာ၀အတိုင္း စီးဆင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပညာရွင္ ဂေလာင္းဇုန္းတင့္ မွ ျမစ္ေခ်ာင္း မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္သြားရမည္ ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ေဒသခံမ်ားအား အျမင္ဖြင့္ ေျပာျပခဲ့သည္။

ျမန္မာ့စြမ္းအင္ မဟာ အစီအစဥ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံု၊ ျမစ္ညာ၊ ျမစ္၀ွမ္း ေဒသ ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ စုစုေပါင္းေရကာတာ ၁၅ ခု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည္ ဟု ေဒသခံမ်ားမွ ကမၻာ့ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားအျပီး ထုတ္ျပန္ ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ မီဂါ၀ပ္ (၁၂၀) မွ မီဂါ၀ပ္ (၃,၄၀၀) အထိ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စုစု ေပါင္း မီဂါ၀ပ္ (၂၀, ၉၂၀) ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရကာတာအားလံုးကို အျပီးအစီး တည္ ေဆာက္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့ျမစ္ေခ်ာင္း အင္အိုင္မ်ားေန႔တြင္ ျမစ္ဆံုေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူတစ္ရပ္ လံုးက ဧရာ၀တီ  ျမစ္ဆံု၊ ျမစ္ညာ၊ ျမစ္၀ွမ္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာမ်ား အားလံုးကို မလိုလားသည့္အတြက္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုလားေန ၾကသည္။

“NLD အစိုးရက က်ေနာ္တို႔ မဲဆြယ္ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ အစိုးရ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူ အား လံုးက ဒီ Dam စီမံကိန္းကို သေဘာမတူ ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ အဲေတာ့ သူတို႔လည္း ျပည္သူ ဖက္ရပ္ တည္ ျပီးမွ Dam ကို လံုး၀ ရပ္ဆိုင္းေအာင္ တရုတ္အစိုးရကို စကားေျပာဖို႔ လိုလားတာေပါ့ေနာ။” ဟု  Mungchying Rawr Jat (MRJ) အဖြဲ႔၀င္ ဦးမုန္ရာ မွ ေျပာသည္။

ကမၻာ့ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားအျပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အားလံုး၏ ေက်းဇူးရွင္ ဧရာ၀တီျမစ္အား ဂါရ၀ျပဳေသာအားျဖင့္ ၀ါးေဖာင္မ်ားေမွ်ာခ်ျခင္းကို ျပဳလုပ္ ခဲ့ ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးႏွင့္ ျမစ္ညာ၊ ျမစ္၀ွမ္း Dam မ်ားအားလံုး ရပ္တန္႔ေရး တို႔အေရး၊ ဧရာ၀တီ ျမစ္ႀကီး ထာ၀စဥ္ စီးဆင္းႏိုင္ေရး ဒို႔အေရး၊ ေဒသခံမ်ား မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ေရး တို႔အေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ဒီ ဧရာ၀တီ ျမစ္ႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္ေရး ဒို႔အေရး၊ အစရွိသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားအား ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ကမၻာ့ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္အိုင္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ေန႔စဥ္က်င္းပ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိ ျပီး ယေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားကို ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ဆံုေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပည္သူလူထုမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၀၀ နီးပါးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။