အစိုးရ ႏွစ္ခုျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ NCA ထိုးရန္ အခက္အခဲျဖစ္ဟု UNFC ဥကၠဌေျပာ

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဧၿပီလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အစိုးရမွာ ႏွစ္ခုျဖစ္ေနသည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ညီညြတ္ ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ဥကၠဌ က ေျပာသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပေနသည့္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ (UNFC) ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက အခုုလိုု ေျပာခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔ NCCT နဲ႔ သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္း  NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ဒီကိစၥေတြ ဟာ အင္မတန္ရႈပ္ေထြး၊ အင္မတန္မွလည္း ေလးနက္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မတူကြဲျပားမႈ၊ အဖြဲ႔အသီးသီးရဲ့ စဥ္းစားမႈ မတူညီလို႔ အခုအထိ က်ေနာ္တို႔ တစ္စုတစ္စည္းတည္း အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။”

လက္မွတ္ မထိုုးႏိုုင္ျခင္းမွာ တစ္ဘက္တြင္လည္း အစိုုးရမွာ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လက ေျပာသည္။

“မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာလည္း အစိုးရေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိုးရဟာ အားလံုး သိတဲ့အတိုင္း ႏွစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ခုတည္းမျဖစ္လို႔ ေဆြးေႏြးရာမွာ ေတာ္ေတာ္ပဲ မေျပမလည္ျဖစ္ၿပီး ေတာ့ အခက္အခဲ ေပါင္းစံုုကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနရတာ ျဖစ္တယ္။”

ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လက တိုုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား တကြဲတျပား ျဖစ္ႏိုုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သတိထားရန္လည္း တိုုက္တြန္းသြားသည္။

တိုုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ NCA အတိုင္း သြားပါက မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုသည့္ ခံစာခ်က္မ်ား၊ NCA အေပၚ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိလာသလို အစိုး ရ အဆက္ဆက္ကလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား တကြဲတျပား ျဖစ္ေစရန္ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟုု ေျပာသည္။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအရ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ၿပီး NCA ၏ ေကာင္း က်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သလို၊ ျပည္နယ္မ်ားကို အေျခခံကာ ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံထားသည့္ ၁၉၄၇ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ အတိုင္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးသင့္ ေၾကာင္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ (PPST) ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ က ေျပာသည္။

“အဲဒါမို႔လို က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ NCA ရဲ့ ေကာင္းက်ဳိး ဆုုိးက်ဳိးကို ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး တြက္ၾကည့္ရမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ NLD အစိုးရတက္လာတာေပါ့။ သူတို႔က ျပည္သူ ကေန ေရြးခ်ယ္ၿပီး တက္လာတဲ့ အစိုး ရျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အရပ္သား အစိုးရအေနနဲ႔ ရပ္တည္ေနၿပီ။ တကယ္တမ္းလက္ေတြ႔က်ေတာ့ စစ္အစိုးရကပဲအာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထား တာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါကို ခ်ဳပ္ၿပီး ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီအခ်ိန္မွာ အစိုးရ ႏွစ္ရပ္ ရွိေနတယ္လို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါ က်ေနာ္တို႔ ျပန္ၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္ျကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူအစိုးရနဲ႔ စစ္အစိုးရကို က်ေနာ္တို႔က ဘယ္သူ႔ကို ပုုိၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားရမယ္။” ဟု သဘာပတိ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ က အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာသည္။

လက္ရွိ တရုတ္နယ္စပ္ ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အျခားေသာ တိုုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက ေတာင္းခံသြားသည္။

” ေဒသႏၱရအရလည္း က်ေနာ္တို႔ အခုခ်ိန္မွာဆိုရင္ မျဖစ္ မေန ေျမာက္ပိုုင္းအဖြဲ႔ဟာလည္း စုစည္းရမယ့္ အေျခအေနမွာ ေရာက္ေနပါတယ္။ မစုစည္းလို႔ရွိရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ဆံုးရံႈးမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အဖြဲ႔အစည္း အခ်င္းခ်င္းထဲမွာလည္း မတူကြဲျပားမႈ ရွိၿပီးေတာ့ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔ ခိုက္ရန္ ျဖစ္မႈ ဒါေတြလည္း မလြဲမေရွာင္သာ ျဖစ္ လာမယ့္ အေျခအေနေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုင္းအေျခ အေနကို အားလံုးက နားလည္ၿပီး အႀကံ ေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္းေပးၾကဖို႔ကိုလည္း အားလံုးကိုုႏႈိးေဆာ္အပ္ပါ တယ္။”

အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအရံုး (KNU) အေနျဖင့္ ညီလာခံ က်င္းပေနသည့္အတြက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ JMC ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရးဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။