စစ္တပ္က အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ALP ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဧၿပီလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

လက္ရွိ အေျခအေနသည္ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အဓိက အာဏာမ်ားမွာ စစ္တပ္လက္ထဲတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟုု  ရခိုုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ ေရးပါတီ ALP အဖြဲ႔က ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊရတုု ေန႕တြင္ ထုုတ္ျပန္ လိုုက္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္ထဲေရးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဌာနတို႔ကိုု တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ယူထားျခင္းျဖင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္အာဏာမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုု (ALP) ပါတီ ဒုု-ဥကၠဌ ( ၂ ) ခိုုင္စိုုးႏုုိင္ေအာင္ က ေျပာသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုက ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႕ ေရြးေကာက္ အတည္ျပဳထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္တယ္၊ မွား သည္ျဖစ္ေစ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ အဲ့ဒီ အေပၚမွာအေျခခံၿပီးေတာ့ တဖက္ကလည္း အဲ့ဒါ တပ္မေတာ္နဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ ေနတာ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါလည္း ဒီမိုုကေရစီ ေျပာလိုု႕ရတယ္ စစ္မွန္သည္ ျဖစ္ေစ မစစ္မွန္သည္ျဖစ္ေစ။ စစ္မွန္ တယ္ဆိုုတာကိုု က်ေနာ္ မဆိုုလိုုဘူး။ အဲ့ဒီအေပၚမွာ ဒီမိုုကေရစီအရ အာဏာသိမ္းထားတယ္လိုု႕ ေျပာတာျဖစ္ တယ္။” ဟု ခိုုင္စိုုးႏုုိင္ေအာင္ က ေျပာသည္။ “စစ္တပ္ဆိုုတာက တကယ္ေျပာမယ္ဆိုုလိုု႕ရွိရင္ ဒီမိုုကေရစီ လက္ခံတာ မဟုုတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္လိုု႕ NLD အစိုုးရက ဒီမိုုကေရစီကိုု က်င့္သံုုးတဲ့အေပၚမွာ အဲ့ဒီ အေပၚမွာ လိုုက္ေလွ်ာၿပီးေတာ့ NLD အစိုုးရနဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိတယ္။ အဲ့ဒါကိုု အာဏာသိမ္းထားတယ္လိုု႕ ဆိုုတာ။” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရး ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲႀကီးကို သတိႀကီးစြာျဖင့္ အဆက္အစပ္ရွိရွိ ႀကိဳးဖမ္းဖို႔လိုသည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လမ္းေၾကာင္းအတိုုင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခိုုင္စိုုးႏုုိင္ေအာင္ က ေျပာသည္။

“အဲ့ဒီ NCA လမ္းေၾကာင္းပါအတိုင္း အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ အဲ့ဒီလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္ အဲ့ဒီအေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာဖိအား နဲ႔ ျပည္သူ႔ဖိအားကို ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ လိုခ်င္တဲ့အရာ နီးစပ္မႈ ရွိလာႏိုင္တယ္။ အ့ဲဒါ ကို ဆုိလုိျခင္းျဖစ္တယ္”

ALP အေနျဖင့္ အဖိႏွိပ္ခံ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ လက္တြဲသြားမွာျဖစ္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသား ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရာရွိ အရာခံ အၾကပ္ တပ္သားမ်ားကို အေလး အနက္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ဧၿပီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ALP ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အဆိုပါ ALP ၏ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေဟာင္းတို႔တြင္ အသီးသီး အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ရခိုုင္ ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ (ALP) က ေရႊရတု က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုုက္ထားေသာ ရခိုုင့္တပ္မေတာ္ (AA) ကလည္း ၈ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ကိုု ဧၿပီ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

ALP ပါတီက NCA စာခ်ဳပ္ကိုု လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၿပီး ရခိုုင္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ (ANC) ႏွင့္ ရခိုုင့္တပ္မေတာ္ (AA) အဖြဲ႔မ်ားမွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က AA အဖြဲ႔ကို MNDAA ကိုးကန္႔ အဖြဲ႔ ႏွင့္ တအား၀္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) တိုု႔ကဲ့သိုု႔ပင္ လက္နက္ကိုုင္ လမ္းစဥ္ကိုု စြန္႔လႊတ္မွ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးေရး ေဆြးေႏြးမည္ဟုု ေျပာဆိုုထားသည္။